Rekenmodule bouwklasse

ontwerpparameters smalle wegen
wegcategorie


verharding

gevoelig aan wringing
fundering


klimaatzone
totale breedte van de rijbaan
ontwerplevensduur (in jaar)
verkeersparameters
aantal voertuigen per dag (2 richtingen)
aandeel vrachtwagens (in %)
vrachtwagens met breedbanden (in %)
evolutie (in %)
ontwerpsnelheid
Bereken de bouwklasse van