Rekenmodule bouwklasse

ontwerpparameters gewone wegen
wegcategorie


verharding

gevoelig aan wringing
fundering


klimaatzone
aantal rijstrokenbreedte van de rijstrookontwerplevensduur (in jaar)
verkeersparameters
aantal voertuigen per dag en per richting
aandeel vrachtwagens (in %)
vrachtwagens met breedbanden (in %)
evolutie (in %)
ontwerpsnelheid
Bereken de bouwklasse van