Vernieuwing stationsomgeving Mechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2012 - 2017

In 2012 begonnen in Mechelen de werken aan het stationsproject. Dat is een grootscheeps infrastructuurproject waarbij het station van Mechelen en haar omgeving volledig vernieuwd en heringericht worden. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn, de stad Mechelen en de Vlaamse overheid. Gespreid over meerdere jaren komt er onder meer een nieuw dubbelspoor aan de huidige spoorlijn Brussel-Antwerpen, een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein en een autotunnel tussen de Leuvensesteenweg en het station. Verder wordt het huidige trein- en busstation compleet herbouwd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is in dit project verantwoordelijk voor de aanleg van ‘de tangent’, de verbinding tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein. Die nieuwe gewestweg moet de Mechelse binnenring ontlasten en voor vlotter doorgaand verkeer zorgen. De nieuwe weginfrastructuur loopt grotendeels bovengronds, maar tussen Colomaschool en de Leuvensesteenweg zal hij in een tunnel lopen en kruist daarbij het kanaal Leuven-Dijle. De tunnelconstructie vormt bovendien de fundering voor nieuwe spoorweginfrastructuur die erboven wordt aangelegd. 

Voor meer informatie over het hele project kan u terecht op: www.mecheleninbeweging.be.

Enkele sfeerbeelden:

Hier daalt de tangent af tot onder het kanaal Leuven-Dijle. De tunnel onder het kanaal wordt uitgegraven. De ‘buizen’ die je ziet moeten de zijwaartse druk van de wanden van de gegraven put opvangen.

De uitgravingen van de tunnel gebeuren door langs beide zijden tot in de helft van het kanaal te graven. Aan één zijde zijn die graafwerken al ver gevorderd. Op deze foto zie je dat de put zich al ‘in’ het kanaal bevindt.

De pijlers van de tunnel van de tangent. Op deze gewapende betonnen pijlers komt het tunneldak te liggen. Aan beide zijden van deze pijlers komen 2 rijstroken.

Hier is de afwerking van de tunnelconstructie het verst gevorderd. De tunnel is hier een halfopen constructie waarbij grote uitsparingen boven één rijhelft daglicht binnenlaten.