Tervuren: Aanplanten bomen langs de Tervurenlaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019 - 2020

Update 5/12/2019: In de week van 2 december heeft een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer ca. 220 Zilveresdoorns geplaatst in de middenberm van de Tervurenlaan. Na nieuwjaar worden ook de resterende bomen geplant. Dit zal nog ongeveer een week duren. De exacte timing is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het planten van de bomen gebeurt in de middenberm. Tijdelijk kan er lichte verkeershinder zijn op de linkerrijstrook door het laden en lossen van materiaal. 

Aanplanten Esdoorns langs de Tervurenlaan

In totaal zullen er opnieuw ongeveer 1200 bomen geplant worden langs de Tervurenlaan. Dat gebeurt in drie fasen:

1. In de winter van 2018/2019 zijn in de middenberm tussen het Vierarmenkruispunt en de rotonde 'Rododendron' een honderdtal Noorse Esdoorns geplant.  

2. In het najaar van 2019 en/of het voorjaar van 2020 zullen tussen de rotonde 'Rododendron' en de rotonde 'Jazzfontein', ook in de middenberm, een vijfhondertal bomen geplant worden, waarschijnlijk allemaal Zilveresdoorns. Aanvankelijk was het de bedoeling om ook deze bomen in de winter van 2018/2019 te planten, maar door de langdurige droogte van het voorjaar en de zomer 2018 is er onvoldoende gelijkmatige aangroei bij de bomen die gekweekt werden voor de Tervurenlaan.   

3. In het najaar 2020 en/of het voorjaar van 2021 wordt er een zeshonderdtal bomen geplant op de buitenbermen, langs het hele tracé tussen het Vierarmenkruispunt en de "rotonde Jazzfontein". Daar gaat het over de Bonte Esdoorns of "Acer Leopoldii", een soort die weinig gekweekt wordt.  De kwekerij die deze bomen zal leveren, heeft al een eenvormig lot (gelijkmatig aangegroeid, in tegenstelling tot de Zilveresdoorns waarvan sprake hierboven) , maar de bomen zijn nog te klein. De bomen zullen voldoende groot zijn om aangeplant te worden in het najaar 2020 en het voorjaar 2021. 

Waarom de ‘rode paardekastanjelaars’ niet aangeplant wordt. (foto's en uitgebreide uitleg onderaan de pagina) 

Aanvankelijk was er sprake (zoals vermeld in de bewonersbrief van juli 2018) om zowel in de middenberm als de zijberm een sterkere variant van de ‘rode paardekastanjelaars’ te planten. Nu blijkt echter dat hier niet alleen een probleem met de bevoorrading is, omdat ze delicater in kweek zijn, ook deze variant blijkt niet resistent te zijn tegen de mineermot en de typische Paardenkastanjebloedingsziekte. Dat betekent dat men opnieuw het risico loopt om op termijn bomen te moeten rooien en dat wil het Agentschap Wegen en Verkeer absoluut vermijden. In samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos  en de cel ‘Erfgoed’ is er ondertussen een waardig alternatief gevonden in de vorm van drie verschillende soorten Esdoorn.

Maaibeheer vernieuwde Tervurenlaan

Wegen en Verkeer plant om de graszones op de vernieuwde Tervurenlaan volgens dit schema te onderhouden:

  • Eind april: Uitvoeren van een veiligheidsmaaibeurt - Dit betekent dat de zones aangrenzend aan de verhardingen over een breedte van 1,25m zullen gemaaid worden (de berm tussen rijweg en fietspad wordt volledig gemaaid). Het maaisel wordt tegelijkertijd opgezogen. Deze maaiwerken garanderen dat de zichtbaarheid op de kruispunten en voor het verkeer in het algemeen gegarandeerd blijft.
  • Medio juni: Uitvoeren van een algemene maaibeurt - Alle grasvlaktes worden volledig gemaaid met opzuiging van het maaisel.
  • Eind augustus: Uitvoeren van een veiligheidsmaaibeurt
  • Begin oktober: Uitvoeren van een algemene maaibeurt.

De opgegeven periodes en het geplande schema in het algemeen kunnen wijzigen in functie van de grasgroei.
Het aangenomen maaischema is een onderdeel van het opgestelde bosbeheerplan voor de vernieuwde Tervurenlaan. Dit schema houdt rekening met een extensief maaibeheer.

Extensief maaibeheer is een manier van maaien dat de natuurwaarde en de biodiversiteit verhoogt en zo een gevarieerd grasland met bloeiende kruiden creëert. Het perk wordt hiervoor 1 tot 2 keer per jaar gemaaid.

Concreet houdt het in dat het grasland op het juiste tijdstip van het jaar gemaaid wordt. Er wordt rekening gehouden met de aanwezige plantensoorten en of die plantensoorten al zaad gevormd hebben voor het volgend jaar. Met aangepast materiaal wordt bodemschade voorkomen en wordt het maaisel afgevoerd om ‘verrijking’ te voorkomen. Op termijn creëert dit mooie bloemrijke graslanden met een hoge biodiversiteit én een mooi uitzicht.

Er zijn meerdere voordelen aan deze vorm van graslandbeheer. Zo krijgen bloeiende kruiden ook de kans om te groeien door minder te maaien. Er ontstaat op deze manier er een grotere bloemenrijkdom zonder dat er zaadmengsels aangekocht hoeven te worden.

Deze bloeiende soorten bieden een geschikt leefgebied voor allerlei dieren, waaronder veel verschillende insecten. Deze insecten trekken op hun beurt ook veel verschillende vogels aan. Extensief maaibeheer zorgt verder voor een betere bescherming van de bodem, oogt natuurlijker en is op diverse vlakken kosten efficiënter.

Voor de herinrichting: zieke kastanjelaars

Waar Wegen en Verkeer in 2017 en 2018 aanlegde, stonden tot voor kort kastanjelaars. Het agentschap zou deze bomen echter niet gekapt hebben, als er geen andere  ecologische en erfgoedkundige redenen zouden zijn waarom de bomen moesten wijken.

Eerst en vooral is er de ziekte die de kastanjelaars al jarenlang teistert, de “Paardenkastanjemineermot”  of in het latijn “Cameraria ohridella”. bepaalde bomen waren ook aangetast door een andere ziekte die typisch deze bomensoort aantast, namelijk de Paardenkastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae).


Een boom aangetast door de paardekastanjemineermot

Vanop een afstand lijkt er er misschien niet veel aan de hand met een boom die aangetast is door de mineermot, maar als je dichterbij komt zie je dat deze bomen niet gezond zijn. Doordat heel wat bomen na jarenlange ziekte bijna dood waren of quasi verdwenen, verschenen er in de “dreefstructuur” van de Tervurenlaan heel wat “gaten” door afwezige en zieke bomen.

Dode en aftakelende bomen

Het ”onvolledige” dreefbeeld van de Tervurenlaan voor de herinrichting (door de zieke bomen)