Herinrichting N70 in Melsele (Beveren)

Regio
Gemeente
Weg
Datum vanaf 2019

In 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de totale heraanleg van de N70 in Melsele. De aannemer zal de gewestweg aanpakken van de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat. Nieuwe veilige kruispunten met vrijliggende fietspaden en twee nieuwe ovondes beogen veiliger en vlotter verkeer langs de N70. De werken zullen anderhalf jaar duren.

Comfortabel fietsen en wandelen

De gewestweg wordt aangepakt van aan de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. Dit 2 km lange stuk krijgt veilige en comfortabele enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de weg en veilige oversteekplaatsen langs het hele traject. Ook voetgangers krijgen de aandacht die ze verdienen: er komen aangename en veilige voetpaden aan weerszijden van de weg. Oversteken kan op verschillende plaatsen via een middeneiland. Hierdoor kunnen voetgangers rustig en veilig in twee keer oversteken. Aan de kruisingen met de Schoolstraat, de Torenstraat/Spoorweglaan en de Burggravenstraat worden verkeerslichten geplaatst.

Bussen krijgen eigen busbaan

Op bepaalde delen van de N70 komt bovendien een aparte busbaan. Waar de busbaan stopt en bussen weer op de rijbaan komen worden op twee plekken ovondes aangelegd.  Bussen van De Lijn zullen door het midden van de ovondes kunnen rijden. Door de verkeerslichten op de ovondes kunnen zij vlot verder rijden. Deze overzichtelijke ovondes komen ter hoogte van de Sint-Elisabethstraat en aan het Pareinpark. Haltes met verhoogde perrons, schuilhuisjes en een fietsenstalling maken het openbaar vervoer aantrekkelijker en maakt de combinatie van verschillende vervoersmiddelen eenvoudiger.

Veilig naar school

Om de leefbaarheid in de omgeving te verhogen, wordt er in de omgeving van de school aan de ovonde aan de Elisabethstraat een zone 30 ingesteld. Ouders zullen hun kinderen veilig kunnen afzetten op de twee kiss-and-ride-stroken op de Grote Baan. Op de rest van het traject is er snelheidslimiet van 50 km per uur. Op verschillende delen van de N70 is er parkeergelegenheid voorzien. Tussen de dorpscentra van Beveren en Melsele blijft langsparkeren mogelijk tussen de bomen aan weerszijden van de straat. Aan de A. Farnèselaan komt een nieuwe parkeerzone en de parking tegenover OC De Boerenpoort wordt beter bereikbaar.

Een groene doortocht

Bomen, hagen en heesters langs het hele traject zorgen ervoor dat de doortocht door Melsele zijn groene karakter niet verliest. Elke zone krijgt een aangepaste beplanting: in de ‘buitengebieden’ worden grote bomen aangeplant, zoals platanen en op de middenbermen in deze zone komen naast een centrale haag ook heesters. In het centrum zorgen kleinere straatbomen dan weer voor een ‘stedelijker’ uitzicht. De historische eiken tussen de Torentraat en Sint-Elisabethstraat blijven behouden en krijgen versterking van nieuw aangeplante eiken. Tot slot zullen de twee ovondes een groene toegangspoort tot Melsele vormen dankzij de bomen en lage beplanting die er zal groeien. De groene invulling van deze ovondes zal bovendien ook de snelheid van aankomende voertuigen milderen.    

Communicatie

In maart 2018 waren er drie infovergaderingen voor zowel de ondernemers als de omwonenden. Er komen nog bewonersbrieven eens de werken zullen starten. 

 

Op de panelen van de infomarkt kan meer informatie gevonden worden over de details van het ontwerp. Deze panelen kan u downloaden via de links in de kolom aan de rechterkant. 

Uitvoering van de werken

Voorbereidende werken in herfstvakantie 2018

Op 29, 30 en 31 oktober voerden we snoeiwerken uit aan vijf eiken langs de N70 in Melsele. Een zesde eik wordt geveld omdat de kans op een stambreuk te groot is. 

Alle werken die impact kunnen hebben op de bomen, gebeuren onder het waakzaam oog van een boomexpert (European Tree Technician). Zo willen we erover waken dat de oude eiken de beste verzorging krijgen voor, tijdens en na de werken. De aanpak is veelzijdig:  De eiken worden voorbereid op de werken met een stevige snoeibeurt, de nieuwe nutsleidingen worden onder de bomen door geboord via een speciaal procédé, er komt een vaste beschermzone rond de bomen en tijdens de bemaling (om het grondwater te laten zakken voor de aanleg van de riolering) zullen de eiken extra water krijgen. In het ontwerp is bovendien een veel grotere groenzone voorzien rond de eiken, zodat ze ook na de werken alle kansen krijgen om gezond te blijven.

We vellen ook één eik, omdat die aangetast is met houtrot. De kans op een stambreuk met gevaar voor de veiligheid is reëel. Deze eik kan dus niet blijven staan, maar wordt wel gecompenseerd met verschillende nieuwe eiken, zowel langs de kant van de oude eiken als aan de overzijde van de N70. Deze nieuwe eiken worden na de werken aangeplant.