Herinrichting N32 Brugsesteenweg tussen Noordlaan en Koning Leopold III-laan

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorbereidende werken zijn afgerond, eigenlijke werken vanaf voorjaar 2020 tot eind 2020

De voorbereidende nutswerken zijn afgerond. De eigenlijke wegenwerken starten vermoedelijk in het voorjaar van 2020. 

Vanaf 7 oktober 2019 worden er op de N32 Brugsesteenweg in Roeselare voorbereidende nutswerken uitgevoerd in opdracht van de verschillende nutsmaatschappijen. Tijdens de nutswerken worden alle bovengrondse leidingen ondergronds gebracht en worden er kabels vernieuwd.

Eigenlijke werken heraanleg N32 Brugsesteenweg

In het voorjaar van 2020 start AWV met de aanleg van een aparte busbaan en comfortabele fiets- en voetpaden op de N32 Brugsesteenweg tussen de Noordlaan en de Koning Leopold III-laan.  Ook worden er  rioleringswerken uitgevoerd in opdracht van Aquafin om de wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.

Aparte busbaan in beide rijrichtingen

Momenteel rijden er weinig bussen op de N32 aangezien de bussen er een slecht doorstroming hebben. Door de aanleg van een aparte busbaan in beide rijrichtingen kunnen de reistijden van de bus ingekort worden en zal het aantrekkelijker worden om de bus te nemen in plaats van de wagen. 

Nieuwe fietspaden en voetpaden

De huidige fietspaden zijn te smal en aanliggend waardoor fietsen op deze drukke weg niet veilig is. Aan de kant van de oneven nummers wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd. Aan de andere kant is er onvoldoende ruimte om het fietspad vrijliggend aan te leggen. In plaats daarvan wordt het fietspad er verhoogd aangelegd met een veiligheidsstrook tussen fietspad en rijweg.

Na de uitvoering van de werken zal AWV de gewestweg overdragen aan de stad Roeselare.

Rioleringswerken

Om de  vaak voorkomende wateroverlast in de omgeving te vermijden worden de volgende maatregelen genomen in en rond de Godelievewijk:

  • Aanleg gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen
  • Afkoppeling van regenwater op privaat domein
  • Verbinding Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens Spoorweglaan

Meer info over de eigenlijke werken volgt later.