Herinrichting Krijgsbaan (R11) in Mortsel

Regio
Gemeente
Weg
Datum hoofdwerken van 12 augustus 2019 tot eind april 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Mortsel en Infrabel zijn volop bezig met de volledige heraanleg van de Krijgsbaan (R11) in Mortsel, vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Het doel: de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verhogen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Tegelijk legt Waterlink in samenwerking met Aquafin een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan.

De voorbereidende nutswerken werden uitgevoerd in juni en juli 2019. De hoofdwerken voor de aanleg van de riolering en de nieuwe weginfrastructuur zijn gestart op 12 augustus 2019.

Slimme fasering voor minder hinder

Vanaf 12 augustus is de eigenlijke herinrichting van de Krijgsbaan gestart met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe wegopbouw van gevel tot gevel. Deze werken zijn opgedeeld in 4 grote fases en moesten in totaal ongeveer 9 maanden duren. De aannemer heeft echter vertraging opgelopen doordat er een onvoorziene gasleiding is gestoten. Hierdoor is de einddatum van de werken achteruitgeschoven met één maand tot eind april 2020.

Fase 1: 12 tot 26 augustus 2019 (afgerond)

Kruispunt Heirbaan - Afgerond

Fase 2: 27 augustus - december 2019 (afgerond)

Krijgsbaan tussen Heirbaan en Fortstraat

 • Fase 2 - deel 1
  • ​​aanleg noordzijde (27 augustus tot 4 november)
    
 • Fase 2 - deel 2
  • aanleg zuidzijde (4 november tot eind december)
    

Fase 3: januari - april 2020

Krijgsbaan tussen Fortstraat en Eggestraat

 • Fase 3 - deel 1
  • aanleg zijde ‘den Berm’ (januari - februari)
    
 • Fase 3 - deel 2
  • aanleg zuidkant (maart - april)
    

Fase 4: januari - april 2020

Aanbrengen definitieve asfaltlaag in de volledige projectzone.

Het aanbrengen van de definitieve asfaltlaag wordt in verschillende deelfases uitgevoerd. Op die manier hoeft de Krijgsbaan niet volledig afgesloten te worden, zoals eerst het geval was. De precieze aanpak van deze asfaltwerken wordt momenteel nog besproken en wordt later op deze webpagina verduidelijkt. 

Opgelet: deze timing is steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Deze fasekaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Situatie op de weg tijdens de werken

Begin januari 2020 zijn de werken tussen de Fortstraat en de Eggestraat (fase 3) gestart. Ook in deze zone vervangen we de riolering en vernieuwen we de rijweg en fiets- en voetpaden. Van januari tot februari pakken we de noordkant aan (zijde ‘den Berm’). In deze fase maken we de werfzone zo breed mogelijk om ook de middenberm te kunnen aanleggen. Van maart tot eind april is vervolgens de zuidkant aan de beurt. Deze planning is steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Verkeerssituatie tijdens werken zijde ‘den Berm’ (fase 3, deel 1; januari - februari)

Verkeer Krijgsbaan in één richting via versmalde rijstrook onderzijde rijweg, fietsers via fietsverbinding Oude Spoorweg

Tijdens de werken aan de zijde ‘den Berm’ (noordkant) ziet de verkeerssituatie er als volgt uit: 

 • Het eenrichtingsverkeer op de Krijgsbaan richting Borsbeek blijft gelden. Doorgaand verkeer in de richting van Wilrijk volgt een omleiding via de E313, de Ring (R1) en de N1.
 • Tussen de Eggestraat en de Fortstraat rijden auto’s via een versmalde rijstrook aan de onderzijde van de rijweg.
 • Tussen de Fortstraat en de Heirbaan rijdt verkeer opnieuw over de gebruikelijke rijstroken, aan de onderzijde van de rijweg. De bovenkant (rijrichting Wilrijk) wordt afgesloten. Handelszaken blijven bereikbaar via het kruispunt met de Heirbaan.
 • De verkeerslichten op het kruispunt Krijgsbaan x Fortstraat worden uitgezet. Voor de voorrangsregeling geldt dat verkeer op de Krijgsbaan steeds voorrang heeft. De werfsignalisatie zal dit ter plaatse extra verduidelijken. 
 • Fietsers en bromfietsers volgen in beide richtingen een omleiding via de Oude Spoorweg (de fietsverbinding tussen de Eggestraat en Grotenhof), het Stadsplein en de Fortstraat.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.


Algemene verkeerssituatie tijdens de werken

Fietsers en voetgangers volgen in functie van de fasering een aangepaste omleiding. Dat gebeurt ofwel via een corridor langs de werkzone op de Krijgsbaan, ofwel via een omleiding rond de werken

Autoverkeer

Tijdens de volledige duur van de werken geldt er eenrichtingsverkeer op de Krijgsbaan. Autoverkeer op de Krijgsbaan richting Borsbeek kan de werken voorbijrijden over een versmalde rijstrook. Verkeer in de richting van Wilrijk volgt een omleiding via de E313, de Ring (R1) en de N1.

Vrachtverkeer +3,5 ton

Tijdens de werken geldt een verbod voor vrachtverkeer om van de Krijgsbaan naar de Heirbaan en Drabstraat te rijden. Vrachtverkeer (uitgezonderd vergunninghouders) moet daarom tijdens de volledige duur van het project de omleiding via de E313 en R1 volgen.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.


Wat houdt de herinrichting in?

De Krijgsbaan krijgt van gevel tot gevel een nieuwe inrichting. Aan weerszijden van de weg komen nieuwe voetpaden en fietspaden, met aan de noordzijde een eenrichtingsfietspad en aan de zuidzijde een dubbelrichtingsfietspad. De rijweg wordt vanaf de fundering volledig opnieuw opgebouwd. Net zoals vandaag blijft er in elke richting één rijstrook beschikbaar, met afslagstroken ter hoogte van de kruispunten. Ook de parkeerstroken blijven grotendeels behouden. Nieuw is dat de rijstroken worden gescheiden door een middenberm.

Samen met de wegeniswerken moderniseert Water-link/Rio-link de riolering. In de volledige projectzone komt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel dat regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert.

Aandacht voor fietsers en voetgangers

De nieuwe fietspaden zijn de blikvangers van de toekomstige Krijgsbaan. Ze liggen hoger dan de rijweg en zijn breder dan vandaag. Langs de fietspaden voorzien we een nieuw voetpad voor de voetgangers. Aan het kruispunt met de Fortstraat komt een veilige fiets- en voetgangersoversteek. Dankzij een middeneiland kunnen voetgangers in twee tijden oversteken. Veilig fietsen en wandelen staat zo opnieuw centraal.

Uiteraard sluiten we ter hoogte van de Lodewijk Dosfellei de nieuwe fietspaden aan op de fiets-o-strade tussen Antwerpen en Mechelen. Daarnaast maken we een verbinding met de fietspaden over de oude spoorwegberm. Fietsers kunnen hier de Krijgsbaan veilig (ondergronds) kruisen via de bestaande fietstunnel.

Vlotter verkeer dankzij middenberm

Het verkeer op de Krijgsbaan heeft ook in het nieuwe ontwerp één rijstrook in elke richting. De middenberm doet de rijstroken smaller lijken waardoor het autoverkeer vertraagt, zonder de doorstroming te beperken. Bovendien maakt het gevaarlijke afslag- en keerbewegingen onmogelijk. Ter hoogte van het kruispunt met de Heirbaan is de middenberm extra breed om de toegang tot het centrum in de verf te zetten.

Aan de kruispunten met de Fortstraat en de Heirbaan richten we de afslagstroken anders in en installeren we conflictvrije verkeerslichten. Zo zorgen we dat afslaand en doorgaand verkeer elkaar zo min mogelijk hinderen.

Parkeren langs de Krijgsbaan

De parkeerstroken die er vandaag zijn, blijven grotendeels behouden in het nieuwe ontwerp. Waar er nu parkeerplaatsen zijn, zullen die ook in de toekomst komen. Enkel rond het kruispunt met de Fortstraat zullen een aantal parkeerplaatsen moeten verdwijnen door de aanleg van een afslagstrook en het nieuwe, bredere fietspad. Deze plaatsen worden gecompenseerd in de nieuwe Fortstraat.

Gescheiden riolering

Wegenwerken zijn een ideale gelegenheid om de riolering te moderniseren. Daarom legt Water-link in de volledige projectzone een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan, dat regenwater en afvaltwater apart opvangt en afvoert. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden of vertraagd afgevoerd naar een natuurlijke waterloop. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation afgevoerd.

Het ontwerp in detail

Kruispunt Krijgsbaan x Fortstraat

Fiets- en voetpaden

 • Enkelrichtingsfietspad aan de noordkant van de rijweg (kant oneven nummers)
 • Dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het Fort
 • Veilige fiets- en voetgangersoversteken met middeneiland
 • Nieuwe voetpaden aan weerszijden van de rijweg

Rijweg

 • Eén rijstrook voor doorgaand verkeer in elke richting
 • Aparte afslagstrook voor verkeer naar Fortstraat
 • Conflictvrije verkeerslichten
 • Ter hoogte van het kruispunt verdwijnen enkele parkeerplaatsen omwille van afslagstrook en breder fietspad

Kruispunt Krijgsbaan x Heirbaan

Fiets- en voetpaden

 • Enkelrichtingsfietspad aan de kant van de Heirbaan
 • Dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het Fort
 • Nieuwe voetpaden aan weerszijden van de rijweg

Rijweg

 • Eén rijstrook voor doorgaand verkeer in elke richting
 • Aparte afslagstrook voor verkeer naar Fortstraat
 • Rijweg Heirbaan versmald
 • Conflictvrije verkeerslichten

Niet-overrijdbare middenberm

 • Gras en bomen
 • Extra breed om toegang tot centrum te accentueren
 • Inplanting groen houdt rekening met zichtbaarheid Fort

Typedwarsprofiel tussen Eggestraat en spoorweg

 

Typedwarsprofiel tussen spoorweg en Fortstraat

Typedwarsprofiel ter hoogte van kruispunt Fortstraat

Typedwarsprofiel tussen Fortstraat en Neerhoevelaan

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Bereikbaarheidsadviseur

Met vragen over de werken kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).