Herinrichting Krijgsbaan (R11) in Mortsel

Regio
Gemeente
Weg
Datum zomer 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Mortsel plannen een volledige herinrichting van de Krijgsbaan (R11), vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Het doel is de doorstroming op de Krijgsbaan te verbeteren en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te vergroten, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.

Wat houdt de herinrichting in?

De Krijgsbaan krijgt van gevel tot gevel een nieuwe inrichting. Aan weerszijden van de weg komen nieuwe voetpaden en fietspaden, met aan de noordzijde een eenrichtingsfietspad en aan de zuidzijde een dubbelrichtingsfietspad. De rijweg wordt vanaf de fundering volledig opnieuw opgebouwd. Net zoals vandaag blijft er in elke richting één rijstrook beschikbaar, met afslagstroken ter hoogte van de kruispunten. Ook de parkeerstroken blijven grotendeels behouden. Nieuw is dat de rijstroken worden gescheiden door een groene, niet overrijdbare middenberm.

Samen met de wegeniswerken moderniseert Water-link/Rio-link de riolering. In de volledige projectzone komt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel dat regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert.

Timing van de werken

De start van de werken is nog niet voor meteen. In de loop van oktober 2018 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. In het kader daarvan zal een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek (30 dagen) kan iedereen zijn opmerkingen of bezwaren over het ontwerp dat in de aanvraag vervat zit schriftelijk overmaken aan de stad Mortsel. Voor de start van het openbaar onderzoek zal het Agentschap Wegen en Verkeer nog twee infomomenten organiseren (één voor bewoners en één voor bedrijven) om de plannen toe te lichten. Omwonenden en bedrijven uit de omgeving ontvangen hiervoor nog een uitnodiging met concrete plaats en tijdstip. 

Voorlopige timing

  • Aanvraag omgevingsvergunning: oktober 2018
  • Openbaar onderzoek: eind 2018
  • Nutswerken: Pasen 2019
  • Uitvoering werken: zomer 2019 (4 maanden)

Communicatie

Als procedureel alles vlot verloopt, verwacht AWV de werken in de zomer van 2019 te kunnen uitvoeren. De werken zullen ongeveer 4 maanden duren. Ruim voor de start van de werken zal het agentschap nog uitgebreid communiceren over de aanpak, de hinder en de concrete fasering van de werken. Via deze webpagina houden we u alvast op de hoogte van de meest actuele informatie en kan u zich ook inschrijven op een nieuwsbrief.

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.