Herinrichting Krijgsbaan (R11) in Mortsel

Regio
Gemeente
Weg
Datum zomer 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Mortsel en Infrabel plannen een volledige heraanleg van de Krijgsbaan (R11) in Mortsel, vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Het doel: de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verhogen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Tegelijk legt Waterlink in samenwerking met Aquafin een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan.

Wat houdt de herinrichting in?

De Krijgsbaan krijgt van gevel tot gevel een nieuwe inrichting. Aan weerszijden van de weg komen nieuwe voetpaden en fietspaden, met aan de noordzijde een eenrichtingsfietspad en aan de zuidzijde een dubbelrichtingsfietspad. De rijweg wordt vanaf de fundering volledig opnieuw opgebouwd. Net zoals vandaag blijft er in elke richting één rijstrook beschikbaar, met afslagstroken ter hoogte van de kruispunten. Ook de parkeerstroken blijven grotendeels behouden. Nieuw is dat de rijstroken worden gescheiden door een groene, niet overrijdbare middenberm.

Samen met de wegeniswerken moderniseert Water-link/Rio-link de riolering. In de volledige projectzone komt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel dat regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert.

Aandacht voor fietsers en voetgangers

De nieuwe fietspaden zijn de blikvangers van de toekomstige Krijgsbaan. Ze liggen hoger dan de rijweg en zijn breder dan vandaag. Langs de fietspaden voorzien we een nieuw voetpad voor de voetgangers. Aan het kruispunt met de Fortstraat komt een veilige fiets- en voetgangersoversteek. Dankzij een middeneiland kunnen voetgangers in twee tijden oversteken. Veilig fietsen en wandelen staat zo opnieuw centraal.

Uiteraard sluiten we ter hoogte van de Lodewijk Dosfellei de nieuwe fietspaden aan op de fiets-o-strade tussen Antwerpen en Mechelen. Daarnaast maken we een verbinding met de fietspaden over de oude spoorwegberm. Fietsers kunnen hier de Krijgsbaan veilig (ondergronds) kruisen via de bestaande fietstunnel.

Vlotter verkeer dankzij een groene middenberm

Het verkeer op de Krijgsbaan heeft ook in het nieuwe ontwerp één rijstrook in elke richting. De groene middenberm in gras is zowel mooi als functioneel. Het doet de rijstroken smaller lijken waardoor het autoverkeer vertraagt, zonder de doorstroming te beperken. Bovendien maakt het gevaarlijke afslag- en keerbewegingen onmogelijk. Ter hoogte van het kruispunt met de Heirbaan is de middenberm extra breed om de toegang tot het centrum in de verf te zetten.

Aan de kruispunten met de Fortstraat en de Heirbaan richten we de afslagstroken anders in en installeren we conflictvrije verkeerslichten. Zo zorgen we dat afslaand en doorgaand verkeer elkaar zo min mogelijk hinderen.

Parkeren langs de Krijgsbaan

De parkeerstroken die er vandaag zijn, blijven grotendeels behouden in het nieuwe ontwerp. Waar er nu parkeerplaatsen zijn, zullen die ook in de toekomst komen. Enkel rond het kruispunt met de Fortstraat zullen een aantal parkeerplaatsen moeten verdwijnen door de aanleg van een afslagstrook en het nieuwe, bredere fietspad. Deze plaatsen worden gecompenseerd in de nieuwe Fortstraat.

Gescheiden riolering

Wegewerken zijn een ideale gelegenheid om de riolering te moderniseren. Daarom legt Water-link in de volledige projectzone een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan, dat regenwater en afvaltwater apart opvangt en afvoert. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden of vertraagd afgevoerd naar een natuurlijke waterloop. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation afgevoerd.

Het ontwerp in detail

Kruispunt Krijgsbaan x Fortstraat

Fiets- en voetpaden

 • Enkelrichtingsfietspad aan de noordkant van de rijweg (kant oneven nummers)
 • Dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het Fort
 • Veilige fiets- en voetgangersoversteken met middeneiland
 • Nieuwe voetpaden aan weerszijden van de rijweg

Rijweg

 • Eén rijstrook voor doorgaand verkeer in elke richting
 • Aparte afslagstrook voor verkeer naar Fortstraat
 • Conflictvrije verkeerslichten
 • Ter hoogte van het kruispunt verdwijnen enkele parkeerplaatsen omwille van afslagstrook en breder fietspad

Kruispunt Krijgsbaan x Heirbaan

Fiets- en voetpaden

 • Enkelrichtingsfietspad aan de kant van de Heirbaan
 • Dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het Fort
 • Nieuwe voetpaden aan weerszijden van de rijweg

Rijweg

 • Eén rijstrook voor doorgaand verkeer in elke richting
 • Aparte afslagstrook voor verkeer naar Fortstraat
 • Rijweg Heirbaan versmald
 • Conflictvrije verkeerslichten

Niet-overrijdbare middenberm

 • Gras en bomen
 • Extra breed om toegang tot centrum te accentueren
 • Inplanting groen houdt rekening met zichtbaarheid Fort

Typedwarsprofiel tussen Fortstraat en Dosfellei

Typedwarsprofiel tussen Fortstraat en Neerhoevelaan

Timing van de werken

De start van de werken is nog niet voor meteen. In de loop van november 2018 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. In het kader daarvan zal een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek (30 dagen) kan iedereen zijn opmerkingen of bezwaren over het ontwerp dat in de aanvraag vervat zit schriftelijk overmaken aan de stad Mortsel. Voor de start van het openbaar onderzoek zal het Agentschap Wegen en Verkeer nog twee infomomenten organiseren (één voor bewoners en één voor bedrijven) om de plannen toe te lichten. Omwonenden en bedrijven uit de omgeving ontvangen hiervoor nog een uitnodiging met concrete plaats en tijdstip. 

Openbaar onderzoek

Begin november diende het Agentschap Wegen en Verkeer de omgevingsvergunning voor dit project in. In de loop van december start het openbaar onderzoek voor een periode van 30 dagen. Tijdens deze periode kan iedereen de plannen in detail bekijken en eventuele opmerkingen of bezwaren indienen via de gemeente. Het grondplan voor de herinrichting van de Krijgsbaan kan je digitaal downloaden via deze webpagina (in de zijkolom rechts onder 'documenten'). Met vragen en/of opmerkingen kan je steeds terecht bij de dienst grondgebiedzaken van de stad Mortsel. 

Balie Ruimte van lokaal bestuur Mortsel:
Neerhoevelaan 50 – 03 444 17 17 – onthaal@mortsel.be
 
Ma: 09.00 – 12.00 uur en 14.00 – 19.00 uur
Dinsdag en donderdag: op afspraak
Woensdag 09.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag, zaterdag en zondag: gesloten

Timing en procedures:

 • Oktober 2018: infomarkt
 • November - december 2018: aanvraag omgevingsvergunning en openbaar onderzoek
 • Voorjaar 2019: infomoment over planning, aanpak van de werken en bijhorende hinder
 • April 2019: start voorbereidende nutswerken
 • Zomer 2019: start riolerings- en wegenwerken
 • Voorjaar 2020: einde werken

Communicatie

Als procedureel alles vlot verloopt, verwacht AWV in de zomer van 2019 te kunnen starten met de werken. Ruim voor de start van de werken zal het agentschap nog uitgebreid communiceren over de aanpak, de hinder en de concrete fasering van de werken. Via deze webpagina houden we u alvast op de hoogte van de meest actuele informatie en kan u zich ook inschrijven op een nieuwsbrief.

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.