Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Stabroek starten in het najaar van 2018 met werken op de N111. Het gedeelte tussen de N11 en de Grote Molenweg werd reeds eerder aangepakt. Nu is het de beurt aan het stuk ter hoogte van de Dorpsstraat en Laageind. De nieuwe N111 zal veiliger zijn voor fietsers en voetgangers en een aangenamere leefomgeving vormen in de dorpskern. 

Een veilige en comfortabele N111

De N111 in Stabroek is niet alleen een belangrijke gewestweg, maar vormt ook de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek. Momenteel is de inrichting van deze weg vooral gericht op gemotoriseerd verkeer. Met de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg brengen we daar verandering in. Bovendien wordt de verkeerssituatie zo aangepast dat ook parkeren veel veiliger en efficiënter zal verlopen. In de schoolomgeving zorgt een aangepaste kiss-and-ridezone ervoor dat kinderen afzetten en ophalen veilig en conflictvrij kan verlopen. Daarnaast wordt er ook groen aangeplant, zodat het aangenaam wonen, werken en winkelen wordt in de Dorpsstraat en Laageind.  

Ook de belangrijkste kruispunten (N111 met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan) worden aangepakt. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen voor een veilige verkeerssituatie. 

Minder hinder tijdens de werken

De eerste fase van de werken zorgden voor heel wat hinder en ontevredenheid. AWV, Aquafin en de gemeente Stabroeken nemen dan ook verschillende maatregelen om dit te vermijden en de hinder dus zo veel mogelijk te beperken. Een grondige risico-analyse van het terrein van de werken moet allereerst de kans op verrassingen bij de uitvoering van de werken beperken. Daarnaast speelt de aanpak van de hinder een grote rol bij de keuze van de aannemer: aannemers die de werken uitvoeren met de minste impact op de omgeving, maken een grotere kans om de opdracht te mogen uitvoeren. Daarnaast zetten we sterk in op een transparante en tijdige communicatie. Bedrijven en ondernemers in de werfzone worden ruim op voorhand betrokken om hun bereikbaarheid te bespreken. Tot slot zal AWV ook een bereikbaarheidsadviseur aanstellen bij wie omwonenden naar aanloop van en tijdens de werken terecht kunnen met vragen en klachten.

Planning en timing

Bouwvergunning/openbaar onderzoek

Momenteel zijn de nodige administratieve procedures lopende. De bouwvergunning om met deze werken te kunnen starten wordt in de loop van februari ingediend. Het openbaar onderzoek loopt vanaf de bekendmaking van de bouwaanvraag, vermoedelijk in de loop van april, voor een periode van 30 dagen. Tijdens deze periode kan iedereen de plannen inkijken en eventuele bemerkingen of bezwaren indienen. De gemeente Stabroek, AWV en Aquafin zullen hier tijdig over communiceren. Nadien volgt een bewonersbrief met meer concrete informatie en een uitnodiging voor een infosessie. Daar wordt meer concrete informatie gegeven over het ontwerp en de minderhindermaatregelen die getroffen worden. Er is dan ook ruimte om vragen en opmerkingen te uiten. 

Aanstelling aannemer

Daarnaast is AWV ook bezig met het zoeken naar een aannemer. Daarvoor wordt een bestek opgesteld waarop kandidaten kunnen intekenen. In dit bestek staat de opdracht gedetailleerd uitgelegd, waarbij rekening gehouden wordt met de bezorgdheden en behoeften in verband met bereikbaarheid van bedrijven, ondernemers, scholen en instellingen in de buurt van de N111. In het voorjaar van 2018 wordt beslist welke kandidaat het meest geschikt is voor deze opdracht.

Start werken najaar

Wanneer zowel de vergunningsprocedure als de zoektocht naar een aannemer vlot verlopen, kunnen de nutswerken in het najaar starten. In de aanloop daarvan zullen er een aantal voorbereidingswerken uitgevoerd worden om het terrein bouwklaar te maken. Zo zullen een aantal bomen en hagen op het openbaar domein verwijderd moeten worden. Wanneer de aannemer gekend is, kunnen we meer details geven over concrete timing, fasering en andere minderhindermaatregelen. 

Blijf op de hoogte 

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de heraanleg van de N111. Telkens als er nieuws te melden valt over het project (zowel in aanloop naar de werken als tijdens de uitvoering ervan) ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.