Heraanleg N14 in Zandhoven en Ranst

Regio
Gemeente
Weg
Datum start werken ten vroegste najaar 2017 (fase 3A)

Het Agentschap Wegen en Verkeer bereidt momenteel het derde en laatste deel van de heraanleg van de N14 in Zandhoven en Ranst voor. Tussen het kruispunt met de Kerkstraat in Zandhoven (waar het vorige deel van de heraanleg eindigde) en het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst wordt de weg volledig vernieuwd. De heraanleg gebeurt in samenwerking met Aquafin, Pidpa, Eandis, De Vlaamse Waterweg en de gemeente Zandhoven. 

Nutswerken (timing onder voorbehoud)

In het voorjaar van 2017 worden er voorbereidende werken uitgevoerd worden aan de brughoofden van de brug over het kanaal en voor het plaatsen van nutsleidingen. De hinder van deze werken is relatief beperkt. Deze werken starten op begin mei en duren tot einde juni. De werken worden uitgevoerd in verschillende fases om de hinder te beperken. 

Fase 1: van 2 tot 12 mei

Start van de onderboring vanuit de Eikenstraat naar de Zagerijstraat.

Eikenstraat: gedeeltelijk afgesloten, weinig hinder
Zagerijstraat: wisselend verkeer ter hoogte van de werken

Fase 2: vanaf 2 mei (ongeveer 4 weken)

Tegelijk wordt gestart met het klaarmaken van de stalen gasleiding die in de sleuf getrokken zal worden. De stalen koker wordt stuk voor stuk aaneen gelast en verstevigd. Dat gebeurt op het fietspad en de parkeerplaatsen van de N14 tussen de Hogeweg en de Antwerpsebaan. Het verkeer op de N14 kan gewoon passeren en ook het voetpad blijft vrij. Er is een omleiding voorzien voor fietsers.

Belangrijk voor de bewoners: de buis kan op drie punten gepasseerd worden: aan het begin van de werfzone, in het midden van de werfzone en op het einde van de werfzone. Deze drie plaatsen zijn ook de locaties waar de afvalophalers je gft+-container, of vuilniszakken oppikken. Onze excuses voor het ongemak.

Fase 3a: vanaf 10 mei (ongeveer 4 weken)

Start van de onderboring vanuit de Zagerijstraat naar de Kerkstraat.

Zagerijstraat: wisselend verkeer ter hoogte van de werken
Kerkstraat: werken in de berm, weinig hinder

Fase 3b: vanaf 16 mei (ongeveer 3 weken)

In deze fase worden leidingen aangelegd in de Kerkstraat. Daardoor wordt de doorgang naar de Kerkstraat afgesloten ter hoogte van de N14. Je kunt de Kerkstraat bereiken via de Hogeweg.

Tegelijk wordt de ramp van de brug doorboord tussen de Kerkstraat en de Vaartstraat. De Kerkstraat wordt daarom vanaf het kruispunt met de Eikenstraat uitgezonderd plaatselijk verkeer. De hinder in de Vaartstraat is beperkt.

Fase 4: 22 mei

22 mei (onder voorbehoud) is de lastigste dag omdat vandaag de leiding ‘ingetrokken’ wordt. De stalen buis verhuist van aan de Hogeweg tot in de sleuf onder het kanaal. Daarvoor worden het fietspad en de parkeerstrook langs de N14 gebruikt. De kruispunten N14-Kerkstraat en N14-Hogeweg zijn die dag volledig afgesloten. Massenhoven verlaten kan enkel via de Oelegembaan. De Antwerpsebaan is tijdelijk enkelrichting vanuit de N14 naar de Kerkstraat. Er is een aparte omleiding voor fietsers.

Meer informatie en plannen vind je ook op de website van de gemeente Zandhoven: www.zandhoven.be

Heraanleg in 2 fases

Het derde deel van de heraanleg van de N14 (tussen de Hogeweg in Zandhoven en de Nijlensesteenweg in Ranst) bestaat uit twee grote fases: fase 3A en fase 3B. 

 • Fase 3A loopt vanaf de Kerkstraat tot aan het kruispunt met de Kanaalstraat, net voorbij het op- en afrittencomplex Massenhoven (19) van de E313. De start van de werken in fase 3A is volgens de huidige planning ten vroegste voorzien in het najaar van 2017
   
 • Fase 3B loopt vanaf de Kanaalstraat tot aan het kruispunt van de N14 met de Nijlensesteenweg.
  Fase 3B is echter nog niet voor meteen, de werken beginnen ten vroegste in 2021. Eerst moet nog de grondverwervingsprocedure opgestart worden. Dat gebeurt ten vroegste eind 2018.

Voor meer informatie over fase 3B kan u op deze webpagina terecht.

Welke werken zijn gepland?

Met een volledige herinrichting van de weg wil het agentschap de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid van de N14 aanzienlijk verbeteren. Dit met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers. Sommige kruispunten zijn immers onoverzichtelijk en onveilig. De geplande werken moeten de gewestweg veiliger maken en de verkeersdoorstroming bevorderen.

De heraanleg omvat de volgende werken:

 • aanleg veilige en comfortabele fietspaden
 • structurele vernieuwing van de weg, berm en grachten
 • herinrichting kruispunten
 • nieuwe riolering
 • nieuwe verlichting
 • aanpassen en vernieuwen nutsleidingen
 • nieuwe carpoolparking
 • verhogen van brug over Albertkanaal
   

Hoe ziet de nieuwe toestand eruit? (standaard opbouw voor alle fases)

Het wegdek wordt volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe fundering en nieuwe asfaltlagen. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de huidige inrichting van de rijweg behouden met één rijstrook per rijrichting (2x1). Aan beide kanten van de rijweg komt er een brede groenstrook met bomen en daarnaast grachten voor de afwatering van de weg. In beide richtingen worden er ook nieuwe, volledig afgescheiden fietspaden in asfalt aangelegd. 

Werken tijdens fase 3A in detail

In fase 3A wordt de N14 vernieuwd vanaf de Kerkstraat tot en met het kruispunt van de Kanaalstraat (ter hoogte van het Shell-tankstation). 

Kruispunten met Vaartstraat en Kanaalstraat

Voor de verkeersdoorstroming zijn de kruispunten van het grootste belang. Nu vormen zij bottlenecks. Door de herinrichting van kruispunten zal de doorstroming verbeteren. Zo komt er aan het kruispunt van de Liersebaan met de Vaartstraat een rotonde met 2 rijstroken. Voor fietsers komende vanuit de Vaartstraat is er een fietsgeleiding voorzien dat aansluit op het fietspad richting Zandhoven of de oversteekplaats ter hoogte van de Kerkstraat. 

Aansluiting Kerkstraat op N14

De plannen zijn de meeste Zandhovenaars niet onbekend. Ze zijn immers al een eerste keer voorgelegd tijdens een infosessie in juni van dit jaar. Sindsdien en onder invloed van de reacties toen zijn de plannen wel op enkele punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de toegang tot de Kerkstraat. In de initiële plannen werd deze zijtak van de N14 afgesloten. Dat is niet langer het geval. De Kerkstraat blijft open in twee richtingen. Dit is een tijdelijke maatregel noodzakelijk voor de ontsluiting van het achtergelegen bedrijf in bouwmaterialen. Andere wijzigingen betreffen zeer kleine aanpassingen van het ontwerp op individueel niveau: bijvoorbeeld een bushalte die een meter opschuift, een inname die lichtjes aangepast wordt enzovoort. Voor de rest blijft het eerder voorgestelde ontwerp ongewijzigd.

 

Ook het kruispunt met de Kanaalstraat wordt volledig heringericht om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

 

Brug over Albertkanaal

Tussen het centrum van Zandhoven en de E313 kruist de N14 het Albertkanaal. De bestaande brug over het kanaal zal tijdens de werken vervangen worden door een nieuwe en hogere boogbrug. De vernieuwing van de brug zal uitgevoerd worden door NV De Scheepvaart. Deze kadert in het project voor het verhogen van alle bruggen over het Albertkanaal om de doorvaart van grotere containerschepen mogelijk te maken.

Op de nieuwe brug over het Albertkanaal is er plaats voor 2 rijstroken richting Zandhoven, waarvan 1 rechtstreeks voor verkeer komende van de E313 en 1 komende van N14 Lier. Rijdt u van Zandhoven naar Lier, dan beschikt u over 1 doorgaande rijstrook.

 • Nieuwe brug : boogbrug generieke type
 • Doorvaarthoogte: wordt 9,10m i.p.v. 7,00m
 • Kanaalbreedte na de werken: 86m i.p.v. 50m
 • Lengte brug : 123m
 • Hoogte boog : 22m (boven wegdek)
 • Gewicht brug : 950 ton staal + 1.450 ton gewapend beton (brugdek)
 • In totaal worden 62 bruggen over het Albertkanaal verhoogd (29 met vrije doorvaarthoogte, 5 in uitvoering, 28 nog te verhogen)

In de loop van 2017 zullen er, voor de heraanleg van de N14 van start gaat, al voorbereidende werken uitgevoerd worden aan de brughoofden van de brug.

Het bouwen van de nieuwe brug gebeurt in 4 verschillende fases:

 1. Bouwen tijdelijke funderingen en landhoofden; bouwen nieuwe brug op tijdelijke locatie aan de oostkant van de huidige brug; tijdelijke toegangswegen.
 2. Slopen bestaande brug, landhoofden en funderingen; bouwen nieuwe funderingen en landhoofden op definitieve locatie (= huidige locatie).
 3. Verplaatsen én verhogen van de nieuwe brug van de tijdelijke naar de definitieve positie.
 4. Slopen van de tijdelijke toegangswegen, landhoofden en funderingen.

Carpoolparking

In de lus van het op- en afrittencomplex Massenhoven van de E313 zal AWV een gloednieuwe carpoolparking aanleggen. De carpoolparking met 148 plaatsen moet een oplossing bieden voor de nood aan parkeerruimte voor pendelaars ter hoogte van het complex en gebruikers van de diensten van het openbaar vervoer. Op deze nieuwe parking is ook gedacht aan een plek voor fietsen.

 • Voor auto's is de carpoolparking vanuit alle rijrichtingen bereikbaar via de keerbewegingen langs de brede middenberm op de N14.
 • Fietsers kunnen de carpoolparking bereiken vanaf het fietspad via een tunnel. Ook het jaagpad langs het Albertkanaal en De Venstraat zijn bereikbaar via de carpoolparking.
 • Pendelaars kunnen aan de parking ook gebruik maken van het openbaar vervoer. De bussen hebben een halteplaats op de N14. Deze is vanaf de carpoolparking bereikbaar via een trap of via het hellende pad. Er zijn bushaltes voorzien ter hoogte van de carpoolparking op de N14 en aan de Kerkstraat. 

Blijf op de hoogte

Met een digitale nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden over de heraanleg van de N14. Telkens als er nieuws te melden valt (bijvoorbeeld wanneer de werken starten of bij een fasewissel) ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Infomoment

Enkele weken voor de start van de werken zal het Agentschap Wegen en Verkeer nog een infomoment organiseren. Op dit infomoment zullen de aanwezigen meer informatie krijgen over de aanpak van de werken, de tijdelijke hinder voor het verkeer en de bereikbaarheid van omwonenden. 

De meest recente informatie kan u ook steeds terugvinden op deze webpagina.