Heraanleg N14 in Zandhoven en Ranst

Regio
Gemeente
Weg
Datum vernieuwing brug vanaf september, heraanleg Liersebaan vanaf november 2018

Update 17-12-2018: Van 21 december 2018 tot en met 7 januari 2019 heeft de aannemer kerstvakantie en wordt er niet gewerkt. Voor de start van het verlof zorgen we dat de werfzone opgeruimd en proper is. De situatie op de weg blijft tijdens de vakantie behouden zoals die vandaag is. Op de Liersebaan, tussen de Kanaalstraat en de brug over de E313, rijdt het verkeer over versmalde rijstroken langs de werfzone. De oprit van de E313 naar Hasselt en de afrit komende van Antwerpen blijven afgesloten. Ook de fietsomleiding blijft van kracht.

In september 2018 is De Vlaamse Waterweg nv op de Liersebaan (N14) begonnen aan de werken voor de bouw van een nieuwe brug over het Albertkanaal. Aansluitend is het Agentschap Wegen en Verkeer in november 2018 gestart de met de heraanleg van de Liersebaan in Zandhoven en Ranst. Tussen het kruispunt met de Kerkstraat in Zandhoven (waar het vorige deel van de heraanleg eindigde) en het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst wordt de weg volledig vernieuwd en wordt er een carpoolparking aangelegd ter hoogte van het op- afrittencomplex Massenhoven. De heraanleg gebeurt in samenwerking met Aquafin, Pidpa, Eandis, De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Zandhoven. 

Stand van zaken december 2018: werken Liersebaan op schema

De heraanleg van het eerste gedeelte van de Liersebaan, tussen de Kanaalstraat en de brug over de E313 (fase 2) gaat vlot vooruit. Als het weer goed blijft, kan de aannemer deze zone voor de kerstvakantie afwerken. Begin januari moeten dan enkel nog de verkeerslichten geplaatst en in gebruik genomen worden op het kruispunt met de op- en afrit van de E313 richting Hasselt. 

In januari gaat de aannemer ook van start in de volgende fase op de Liersebaan, tussen de brug over de E313 en de brug over het Albertkanaal (fase 3). In deze zone leggen we nieuwe rijstroken aan voor het verkeer richting Zandhoven, maken we de verbrede middenberm en een nieuw kruispunt voor de aansluiting met de carpoolparking én bouwen we het eerste deel van de fietstunnel onder de Liersebaan. Deze fase duurt ongeveer 3,5 maand en wordt naar verwachting in de eerste helft van april afgerond. Ook tijdens deze fase kan het verkeer op de Liersebaan steeds in beide richtingen over versmalde rijstroken langs de werfzone passeren.

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Ondertussen gaan de werken aan de carpoolparking in de lus van de oprit richting Antwerpen (fase 1) en de voorbereiding voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal gewoon verder (fase A).

Planning van de werken

In september 2018 zijn de eerste werken voor de verhoging van de brug gestart. De planning voor deze werken ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • September 2018 - juni 2019: De Vlaamse Waterweg nv bouwt een nieuwe brug op een tijdelijke positie naast de bestaande brug.
 • November 2018 - juni 2019: AWV start de aanleg van de carpoolparking en de heraanleg van de N14.
 • Juni 2019 - juni 2020: De Vlaamse Waterweg sluit de bestaande brug af en breekt ze af. De nieuwe brug wordt tijdelijk aangesloten op de nieuwe weg.
 • Juli - augustus 2020: De nieuwe brug wordt naar haar definitieve positie verplaatst – AWV bouwt een nieuwe brughelling en rotonde van de Kerkstraat ten noorden van het kanaal.

De wegenwerken aan de Liersebaan zijn volledig op deze planning afgestemd. Vanaf november 2018 tot eind september 2019 vernieuwt de aannemer van Wegen en Verkeer de Liersebaan tussen de Kanaalstraat en het Albertkanaal en wordt een nieuwe carpoolparking aangelegd. In de zomer van 2020, wanneer de nieuwe brug op zijn definitieve plaats wordt geschoven, vernieuwen we vervolgens ook de Liersebaan tussen het Albertkanaal en de Vaartstraat.

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Verkeerssituatie vanaf 19 november 2018

Versmalde rijstroken op de Liersebaan vanaf 19 november

De werken van AWV met hinder starten vanaf 19 november wanneer de Liersebaan wordt aangepakt. Tijdens het grootste deel van de werken zal er echter in elke richting één versmalde rijstrook beschikbaar zijn. Op twee momenten kan dit echter niet:

 • Op de brug over de E313 is de ruimte beperkt. Wanneer we hier het wegdek vernieuwen (fase 7), zal er slechts één rijstrook beschikbaar zijn voor het verkeer. Het verkeer van Zoersel richting Lier kan dan over de Liersebaan blijven rijden. Het verkeer in de andere richting volgt een omleiding via de Herentalsebaan en Vierselbaan.
 • In de zomer van 2020, wanneer de nieuwe brug naar zijn definitieve positie wordt verplaatst (fase 6), zal de Liersebaan gedurende 2 maanden volledig afgesloten zijn. Het verkeer volgt in beide richtingen de omleiding via de Herentalsebaan en Vierselbaan.

Op- en afritten E313 maximaal bereikbaar

Ook de op- en afritten van de E313 blijven bijna altijd bereikbaar. De op- en afrit richting Hasselt zal enkel van 19 november 2018 tot eind januari 2019 (fase 2) én in fase 5 niet bereikbaar zijn. Voor de op- en afrit richting Antwerpen leggen we bij het begin van het project tijdelijke rijstroken aan naast de bestaande op- en afrit (fase 1). Daardoor zijn deze altijd bereikbaar, behalve tijdens de zomer van 2020 (fase 6).

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Zagerijstraat en Kanaalstraat toegankelijk

De Zagerijstraat en de Kanaalstraat blijven tijdens de volledige duur van de werken bereikbaar. De zijstraten Vilderhaag en Venstraat worden wel afgesloten en dit al bij het begin van de werken. Deze straten blijven ook in de toekomstige situatie afgesloten van de Liersebaan.

Omleiding voor fietsers via brug Viersel

Fietsers volgen vanaf 19 november een omleiding over de brug van Viersel. Deze omleiding zal tijdens de volledige duur van de werken gelden. De fietsomleiding is noodzakelijk omdat een veilige doorgang voor fietsers over de zeer beperkte ruimte langs de werfzone niet kon gegarandeerd worden.

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 


Welke werken zijn gepland?

Met een volledige herinrichting van de weg wil het agentschap de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid van de N14 aanzienlijk verbeteren. Dit met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers. Sommige kruispunten zijn immers onoverzichtelijk en onveilig. De geplande werken moeten de gewestweg veiliger maken en de verkeersdoorstroming bevorderen.

De heraanleg omvat de volgende werken:

 • aanleg veilige en comfortabele fietspaden
 • structurele vernieuwing van de weg, berm en grachten
 • herinrichting kruispunten
 • nieuwe riolering
 • nieuwe verlichting
 • aanpassen en vernieuwen nutsleidingen
 • nieuwe carpoolparking
 • verhogen van brug over Albertkanaal

Hoe ziet de nieuwe N14 eruit?

Standaard wegopbouw voor fase 3A en fase 3B

Het wegdek wordt volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe fundering en nieuwe asfaltlagen. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de huidige inrichting van de rijweg behouden met één rijstrook per rijrichting (2x1). Aan beide kanten van de rijweg komt er een brede groenstrook met bomen en daarnaast grachten voor de afwatering van de weg. In beide richtingen worden er ook nieuwe, volledig afgescheiden fietspaden in asfalt aangelegd. 

Ontwerpplannen fase 3A in detail

In fase 3A wordt de N14 vernieuwd vanaf de Kerkstraat tot en met het kruispunt van de Kanaalstraat (ter hoogte van het Shell-tankstation). 

Kruispunten met Vaartstraat en Kanaalstraat

Voor de verkeersdoorstroming zijn de kruispunten van het grootste belang. Nu vormen zij bottlenecks. Door de herinrichting van kruispunten zal de doorstroming verbeteren. Zo komt er aan het kruispunt van de Liersebaan met de Vaartstraat een rotonde met 2 rijstroken. Voor fietsers komende vanuit de Vaartstraat is er een fietsgeleiding voorzien dat aansluit op het fietspad richting Zandhoven of de oversteekplaats ter hoogte van de Kerkstraat. 

Aansluiting Kerkstraat op N14

De plannen zijn de meeste Zandhovenaars niet onbekend. Ze zijn immers al een eerste keer voorgelegd tijdens een infosessie in2016. Sindsdien en onder invloed van de reacties toen zijn de plannen wel op enkele punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de toegang tot de Kerkstraat. In de initiële plannen werd deze zijtak van de N14 afgesloten. Dat is niet langer het geval. De Kerkstraat blijft open in twee richtingen. Dit is een tijdelijke maatregel noodzakelijk voor de ontsluiting van het achtergelegen bedrijf in bouwmaterialen. Andere wijzigingen betreffen zeer kleine aanpassingen van het ontwerp op individueel niveau: bijvoorbeeld een bushalte die een meter opschuift, een inname die lichtjes aangepast wordt enzovoort. Voor de rest blijft het eerder voorgestelde ontwerp ongewijzigd.

Ook het kruispunt met de Kanaalstraat wordt volledig heringericht om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Brug over Albertkanaal

Tussen het centrum van Zandhoven en de E313 kruist de N14 het Albertkanaal. De bestaande brug over het kanaal zal tijdens de werken vervangen worden door een nieuwe en hogere boogbrug. De vernieuwing van de brug zal uitgevoerd worden door De Vlaamse Waterweg nv. Deze kadert in het project voor het verhogen van alle bruggen over het Albertkanaal om de doorvaart van grotere containerschepen mogelijk te maken.

Op de nieuwe brug over het Albertkanaal is er plaats voor 2 rijstroken richting Zandhoven, waarvan 1 rechtstreeks voor verkeer komende van de E313 en 1 komende van N14 Lier. Rijdt u van Zandhoven naar Lier, dan beschikt u over 1 doorgaande rijstrook.

 • Nieuwe brug : boogbrug generieke type
 • Doorvaarthoogte: wordt 9,10m i.p.v. 7,00m
 • Kanaalbreedte na de werken: 86m i.p.v. 50m
 • Lengte brug : 123m
 • Hoogte boog : 22m (boven wegdek)
 • Gewicht brug : 950 ton staal + 1.450 ton gewapend beton (brugdek)
 • In totaal worden 62 bruggen over het Albertkanaal verhoogd (29 met vrije doorvaarthoogte, 5 in uitvoering, 28 nog te verhogen)

Voor de heraanleg van de N14 van start gaat, zullen er al voorbereidende werken uitgevoerd worden aan de brughoofden van de brug.

Het bouwen van de nieuwe brug gebeurt in 4 verschillende fases:

 1. Bouwen tijdelijke funderingen en landhoofden; bouwen nieuwe brug op tijdelijke locatie aan de oostkant van de huidige brug; tijdelijke toegangswegen.
 2. Slopen bestaande brug, landhoofden en funderingen; bouwen nieuwe funderingen en landhoofden op definitieve locatie (= huidige locatie).
 3. Verplaatsen én verhogen van de nieuwe brug van de tijdelijke naar de definitieve positie.
 4. Slopen van de tijdelijke toegangswegen, landhoofden en funderingen.

Carpoolparking

In de lus van het op- en afrittencomplex Massenhoven van de E313 zal AWV een gloednieuwe carpoolparking aanleggen. De carpoolparking met 148 plaatsen moet een oplossing bieden voor de nood aan parkeerruimte voor pendelaars ter hoogte van het complex en gebruikers van de diensten van het openbaar vervoer. Op deze nieuwe parking is ook gedacht aan een plek voor fietsen.

 • Voor auto's is de carpoolparking vanuit alle rijrichtingen bereikbaar via de keerbewegingen langs de brede middenberm op de N14.
 • Fietsers kunnen de carpoolparking bereiken vanaf het fietspad via een tunnel. Ook het jaagpad langs het Albertkanaal en De Venstraat zijn bereikbaar via de carpoolparking.
 • Pendelaars kunnen aan de parking ook gebruik maken van het openbaar vervoer. De bussen hebben een halteplaats op de N14. Deze is vanaf de carpoolparking bereikbaar via een trap of via het hellende pad. Er zijn bushaltes voorzien ter hoogte van de carpoolparking op de N14 en aan de Kerkstraat. 

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden over de heraanleg van de N14. Telkens als er nieuws te melden valt (bijvoorbeeld wanneer de werken starten of bij een fasewissel) ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

De meest recente informatie kan u ook steeds terugvinden op deze webpagina. 

Bereikbaarheidsadviseur

Zit u tijdens de werken aan de N14 met vragen over de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak, of hebt u andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.