Bouw van brug (fly-over) over kruispunt R6/N1 in Mechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 25 maart 2019 - zomer 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt twee gevaarlijke kruispunten op de ring rond Mechelen (R6). De vernieuwing van de kruispunten met bruggen (fly-overs) over de Liersesteenweg (N14) en de Antwerpsesteenweg (N1) zal het verkeer op de ring rond Mechelen veiliger en vlotter laten verlopen. De brug over het kruispunt met de Liersesteenweg werd in het najaar van 2018 voltooid. Op 25 maart 2019 starten de werken aan de brug over het kruispunt met de Antwerpsesteenweg. Tegen de zomer van 2020 moet de brug er volledig staan.

Fasering en verkeerssituatie per fase

De werken zijn opgedeeld in 7 grote fases om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Hieronder vindt u een overzicht van de huidige fase. Meer info over de volgende fases volgt later. Een volledig overzicht van de gehele fasering kan u alvast terugvinden in de presentatie van het infoment op 21 februari (zie rechterkolom onder 'documenten').

Fase 1, 2 en 3: 25 maart tot 26 augustus 2019

Deze fases zijn afgerond.

Fase 4: 23 augustus tot eind november 2019

Wat?

 • Start bouw zuidelijk deel fietstunnel
 • Start aanleg op- en afrit zuidzijde
 • Start heraanleg wegdek R6 zuidzijde tussen N1 en N14
 • Start aanleg aanrijhellingen naar de nieuwe brug
 • Bouw brug (vervolg)
 • Aanleg Antwerpsesteenweg noordwestzijde en zuidwestzijde van het kruispunt

Verkeerssituatie?

 • R6: verkeer blijft over 2x2 versmalde rijstroken aan 50 km/u
 • Antwerpsesteenweg:
  • Verkeer komt t.h.v. brug op T-kruispunt en wordt via de aanzet van de nieuwe op- en afritten naar de keerlus geleid om dan weg te vervolgen.
  • De Antwerpsesteenweg in noordelijke richting is afgesloten tussen de R6 en het kruispunt met de Kouterdreef. Er geldt een omleiding via de R6 en het Battelcomplex.
 • Fietsers: worden lokaal rond de bouwput geleid via afgeschermd fietspad.

Fase 5A: begin december tot eind december 2019

Wat?

 • Aanleg Antwerpsesteenweg: wissel naar de noordoostzijde van het kruispunt, verder werken aan zuidwestzijde
 • Vervolg bouw brug
 • Vervolg aanleg op- en afrit zuidzijde
 • Vervolg heraanleg zuidelijke zijde R6
 • Vervolg aanleg aanrijhellingen naar de nieuwe brug

Verkeerssituatie?

 • R6: verkeer blijft over 2x2 versmalde rijstroken aan 50 km/u
 • Antwerpsesteenweg:
  • Verkeer komt t.h.v. brug op T-kruispunt en wordt via de aanzet van de nieuwe op- en afritten naar de keerlus geleid om dan weg te vervolgen.
  • De Antwerpsesteenweg in noordelijke richting is afgesloten tussen de R6 en het kruispunt met de Kouterdreef. Er geldt een omleiding via de R6 en het Battelcomplex.
 • Fietsers: worden lokaal rond de bouwput geleid via afgeschermd fietspad. Tussen Vrouwvliet en Kouterdreef rijden fietsers op het nieuwe fietspad aan de al vernieuwde zijde van de Antwerpsesteenweg.

 

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

 

Antwerpsesteenweg (N1) richting Walem afgesloten van 7 oktober 2019 tot eind februari 2020

Op maandag 7 oktober wijzigt de verkeerssituatie langs de werfzone op de Antwerpsesteenweg ten noorden van de R6. De doorgang voor verkeer in noordelijke richting via de N1 tussen de R6 en het kruispunt met de Kouterdreef is hier tot eind februari 2020 niet meer mogelijk. Alle andere bewegingen blijven dankzij de keerlussen wel in voege.

 • Ter hoogte van de werken zal verkeer richting noorden moeten doorrijden richting het Battelcomplex. Er geldt een omleiding langs de E19 om via afrit 8 ‘Rumst’ opnieuw de N1 en Walem te bereiken. Verkeer voor Industriezone Mechelen-Noord kan via de Blarenberglaan zijn bestemming bereiken.
 • Naar aanleiding van de wijziging in de verkeerssituatie past vervoersmaatschappij De Lijn haar route aan voor buslijn 500. In de richting van Antwerpen rijdt de bus vanaf de R12 ringweg rond Mechelen via de N16, Blarenberglaan, Oude Baan en Schaliënhoevedreef, waar ze terug aansluit op de Antwerpsesteenweg. Alle haltes op de N1 tussen de kleine ring en het kruispunt met de Schaliënhoevedreef/Walemstraat vervallen vanaf 7 oktober. De route van buslijn 500 naar Mechelen Station blijft ongewijzigd. Meer info kan je lezen in dit dienstbericht van De Lijn of op www.delijn.be.

Onderstaande kaart verduidelijkt de gewijzigde verkeerssituatie (u kan ze in groter formaat bekijken in de rechterkolom onder 'documenten'):

 

Fase 6 t.e.m. fase 7

Meer informatie over fase 6 t.e.m. 7 volgt later.


Brug over kruispunt R6/Antwerpsesteenweg 

Veiligere kruispunten, vlotter verkeer

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om de kruispunten niet gelijkgronds te maken. Dat wil zeggen dat het verkeer op de R6 via bruggen over de beide steenwegen wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Daarmee worden ook de kruispunten onder de bruggen volledig hertekend. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden. Verkeerslichten zorgen er ook voor dat auto’s onderling maar ook fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict komen. Voor fietsers zijn er ook vrijliggende fietspaden voorzien en een fietstunnel zal de Tivoli-wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver.

Ranke bruggen

De bruggen die over de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg worden aangelegd zijn geen standaard bruggen. Het gaat om ‘integraalbruggen’: een brug waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan. Het voordeel van een integraalbrug is dat ze geen brugvoegen heeft, traditioneel het zwakke punt van een brug. Hierdoor is de brug zeer stevig en onderhoudsvriendelijk. Daarenboven laat deze techniek ook toe zeer ‘slanke’ bruggen te ontwerpen. De dikte van het brugdek bijvoorbeeld kan hierdoor herleid worden van 3 meter tot minimum 1 meter. Dat zorgt ervoor dat de bruggen ook aangenaam zijn om naar te kijken en zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.

view helicopter

Fietstunnel onder R6

Nabij het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer een fietstunnel onder de R6 door. De fietstunnel (6 meter breed) komt aan de Otterbeekwijk en zal de wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver, dat nog zal aangelegd worden door de gemeente Sint-Katelijne-Waver. 

Met de aanleg van de fietstunnel creëeren we een veilige en directe verbinding voor fietsers en voetgangers en doorbreken we de barrière die de R6 vormt tussen de woonwijken en de bedrijvenzones.

Geluidsschermen

Bij de aanleg van de nieuwe bruggen wordt ook rekening gehouden met de impact van het geluid dat het verkeer op de R6 veroorzaakt. Er is een geluidsstudie uitgevoerd voor de beide kruispunten en de wijk Ekelenhoek. Hierbij is ook al rekening gehouden met toename van het verkeer door bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis.

Op basis van de bevindingen in de studie zullen geluidsschermen geplaatst worden tussen de R6 en de wijk Otterbeek, waar nu al een geluidsberm ligt. In het voorjaar van 2019 werden ook nieuwe geluidsschermen geplaatst ter hoogte van de wijk Ekelenhoek.

Communicatie

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de fly-over. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief. 

Een bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen

Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt deze bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord.

Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).