Vademecum autosnelwegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer verzamelt voor de eerste keer alle ontwerpregels en -richtlijnen voor autosnelwegen in één document.  


Infonamiddagen

Op 11 september (volzet) én 10 december 2018 (volzet) plannen we infonamiddagen (in het Herman Teirlinckgebouw) om ervaringen te delen en om het nieuw vademecum verder toe te lichten.

 • 13u00 - Ontvangst
 • 13u30 - Introductie door Administrateur-Generaal Tom Roelants
 • 13u40 - Panelgesprek over totstandkoming, problematiek en oplossingen
 • 14u00 - brainstormsessies over het nieuw "VWI" 
 • 14u00 - Interactieve sessie over het nieuw 'VWI'
 • 16u00 - Ervaringen met "VWI" 
 • 16u05 - Vereniging Infra Ontwerp
 • 16u10 - Slot
 • 16u15 - Netwerkmoment

Het VWI is voortaan de standaard

In het verleden had het Agentschap Wegen en Verkeer geen echte bundeling van richtlijnen. Om duidelijkheid te scheppen is er nu één allesomvattend document waarop studiebureaus zich kunnen baseren. 

Het Vademecum weginfrastructuur VWI deel autosnelwegen is een document van zo’n 150 pagina’s dat alle ontwerprichtlijnen bundelt over het geometrisch ontwerp van snelwegen.

Wat kan je er zoal in vinden?

 • Hoe breed moet een rijstrook zijn?
 • Hoe breed is een pechstrook?
 • Wat zijn de nodige boogstralen?

 

Lees het volledige Vademecum weginfrastructuur (VWI) deel autosnelwegen (.pdf)