Standaardbestek

Wanneer u een bestek moet opstellen voor een overheidsopdracht in het kader van wegenbouw of een wegherinrichting, dan kan u beroep doen op een standaardbestek (of typebestek) met standaardeisen.


Standaardbestek 250

Inschrijven Infosessies Standaardbestek 250, versie 4.1

Digitale versies downloaden:

Of bestel een papieren exemplaar van versie 4.0. Papieren exemplaren van versie 4.1 kunnen vanaf september 2019 besteld worden.

Het standaardbestek 250 bevat alle info over:

  • Wegenbouw
  • Rioleringen
  • Signalisatie
  • Groenaanleg

Standaardbestek 270

Digitale versies downloaden:

Het standaardbestek 270 bevat alle info over:

  • Elektromechanische uitrusting
  • Verlichting, pompen, motoren en hoogspanningscabines