Fietspaden langs N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige vernieuwing van de fietspaden naast de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject loopt van het kruispunt N10-Gangelberg-Steenbeek in Berlaar tot aan de grens met Begijnendijk en is in totaal ongeveer 10 km lang. De fietspaden worden gescheiden van de weg door middel van een berm of gracht om de fietsveiligheid grondig te verhogen.

Hoogdringend nood aan veiligere fietspaden

De herinrichting van de fietspaden moet vooral bijdragen tot het veiliger en vlotter maken van de fietsinfrastructuur in de gemeenten. Momenteel scoort de fietsveiligheid op het traject ondermaats. Fietsers moeten noodgedwongen gebruik maken van een zeer smal gemarkeerd kantstrookje langs de drukke N10. Dat zorg dagelijks voor gevaarlijke situaties. Een vernieuwing van het fietstraject is dus hoogdringend.

Alleen nieuwe fietspaden aanleggen is natuurlijk niet voldoende om de veiligheid en het comfort van de fietser te garanderen. Daarom worden er ook op verschillende plaatsen veilige fietsoversteken ingericht. Daarnaast onderzoekt Wegen en Verkeer ook hoe de bushaltes naast de fietspaden toegankelijker aangelegd kunnen worden.

Om bredere, afgescheiden fietspaden aan te leggen, is er meer ruimte nodig naast de weg. Dat zorgt ervoor dat een deel van de grond van sommige eigenaren naast het traject verworven wordt. Die eigenaars werden individueel al op de hoogte gebracht over het traject van de grondverwervingen.

Betere doorstroming van het verkeer

Sommige kruispunten van de N10 worden ook aangepakt. AWV, het studiebureau en de gemeente Heist-op-den-Berg werken momenteel aan een voorontwerp van een vernieuwde rotonde op de kruising van de N10 en N15. Er komt een nieuwe, vijfde afslag voor een betere ontsluiting van de voormalige spar-site. Op het kruispunt met de Schoorstraat komt ook een rotonde. Ook daarvoor wordt momenteel nog een voorontwerp gemaakt.

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Samen met de werken aan het fietspad wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd (met uitzondering van een deel van de Aarschotsebaan in Berlaar Heikant, waar reeds een riolering aanwezig is). Elk gebouw krijgt een aansluitpunt voor het afvalwater en voor het hemelwater (ofwel regenwater).

Open grachten zijn beter voor het geleidelijk afvloeien van het regenwater. Daardoor voorkomen ze wateroverlast in de laaggelegen gebieden in de buurt van de N10. Ze kunnen meer water opvangen en zorgen ervoor dat het niet te snel stroomt naar de laaggelegen gebieden.

Timing en fasering van de werken volgt later

De grondverwervingen van dit wegvak zullen nog enige tijd in beslag nemen. Om de hinder tijdens de werken te beperken, zullen de werken in verschillende fases opgedeeld worden. Elke fase zal wellicht 2 jaar duren. Een concrete fasering wordt in de loop van de komende maanden bekend gemaakt. De werken beginnen wellicht ten vroegste in 2020.
Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief om tijdig op de hoogte gebracht te worden als er meer duidelijkheid is over de timing en startdatum van de werken.

Download hieronder de presentaties van de infoavonden: