Project-MER doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen

Het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden is al enkele jaren in gebruik, maar de bouwvergunning werd in 2015 vernietigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft daarom aan studiebureau Antea de opdracht gegeven een nieuw project-milieueffectenrapport (project-MER) op te maken. Dat is nodig om een nieuwe omgevingsvergunning aan te kunnen vragen.

Op deze pagina lichten we het project nog eens beknopt toe, leggen we uit waarom er opnieuw een project-MER opgesteld wordt, en wanneer en hoe u daarbij inspraak krijgt.

Project in het kort

Tussen 2012 en 2014 legde het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw deel van de R6 aan. Concreet gaat het over het nieuwe stuk gewestweg tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden. De zogenaamde ‘doortrekking van de R6’ is het sluitstuk van een ringweg rond Mechelen tussen de E19 (knoop 9 Mechelen-Noord) en de N15 die Mechelen verbindt met Heist-op-den-Berg.

Met het doortrekken van de R6 investeerde AWV in een betere oost-westverbinding in de omgeving van Mechelen. De inwoners van de omliggende gemeenten kunnen via de verlengde ringweg makkelijker de E19 bereiken, waardoor sluipverkeer en files in de regio worden geweerd en de leefbaarheid van de gemeenten verhoogt. Een aangepaste fietsinfrastructuur maakt vlot en veilig fietsen over het hele traject van de nieuwe R6 mogelijk.

Nieuw milieueffectenonderzoek

De bouwvergunning die AWV voor dit project ontving, werd in 2015 naar aanleiding van verschillende bezwaarschriften vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat wil zeggen dat er vandaag geen geldige vergunning bestaat voor het stuk R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg. AWV moet daarom een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen.

In het kader van deze vergunningsaanvraag moet er ook opnieuw een project-milieueffectenrapport worden opgesteld. In het project-MER onderzoeken onafhankelijke experts de mogelijke effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu.

De eerste stap in een project-MER is de aanmelding bij de dienst MER. De aanmelding is een dossier waarin de onderzoekers verduidelijken welke uitvoeringsvarianten ze zullen onderzoeken en welke effecten ze in kaart zullen brengen. In het dossier vragen de onderzoekers ook het advies – of scoping – van de dienst MER over de inhoud van de aanmelding.

Informeer u over het dossier en de procedure op het infomoment 

Op 4 juni is het aanmeldingsdossier bij de dienst MER ingediend. Tot 7 augustus ligt het ter inzage bij de betrokken lokale besturen. U kan het dossier hier ook online raadplegen:

of dit kan via de dienst MER via de dossierdatabank (https://www.lne.be/mer-dossierdatabank) en dan zoeken op nr 3194.

Hoe kan ik inspreken op het MER-dossier?

Inspraak is mogelijk via uw gemeente (Bonheiden, Mechelen, Putte, Sint-Katelijne-Waver) of via een mail naar mer@vlaanderen.be. Uw inspraakreactie doen kan tot 7 augustus. Meer info over de inspraakprocedure: www.lne.be/hoe-reageren. De formulieren die zijn ingevuld op de infomarkt zullen ook meegenomen worden als inspraakreactie.

Verder verloop van de procedure

Na de terinzagelegging worden de inspraakformulieren beoordeeld en formuleert de dienst MER aanbevelingen voor de opmaak van het project-MER. Vervolgens starten de onderzoekers met het effectieve onderzoek. Het project-MER wordt ten slotte toegevoegd bij de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning. De bedoeling is om uiteindelijk het project te vergunnen zoals het reeds uitgevoerd is, maar wel aan te vullen met eventuele milderende maatregelen die voortvloeien uit het nieuwe project-MER.

Blijf op de hoogte

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de verdere procedure voor het project-MER en de omgevingsvergunningaanvraag. De meest actuele informatie vindt u steeds op deze webpagina.