Werken aan geluidsschermen afgerond

Laatste groenaanplanting volgt begin volgend jaar

De plaatsing van de geluidsschermen langs de E314 in Genk wordt deze week afgerond. Op vrijdag 21 december, bij de start van het kerstverlof, moeten alle schermen in de volledige projectzone geplaatst zijn. Begin volgend jaar wordt de omgeving verder afgewerkt met groen. 

In de loop van januari rondt de aannemer af met de groenaanleg in de volledige projectzone. Hij zal de snelwegbermen inzaaien met grassen. De geluidsschermen worden aan de kant van de bewoning bedekt met klimplanten. In de zone tussen de schermen en de perceelgrenzen komen opnieuw bomen en struiken. Dat bosgoed is zeer geschikt om in de wintermaanden aan te planten om vervolgens in het voorjaar mooi tot bloei te komen. 

In de Voskenslaan en de Timkensbergstraat zal de aannemer ten slotte nog vangrails plaatsen, zoals dat voordien ook het geval was. 
 

10.000 m² schermen voor minder omgevingslawaai

Sinds begin augustus plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer in Genk geluidsschermen langs de E314 richting Nederland tussen de Laatgoedstraat en afrit 32 Genk-Oost. De schermen staan over een lengte van 2,5 kilometer en zijn tussen drie en zes meter hoog. De totale oppervlakte van de schermen bedraagt 10.000 m². Het Agentschap Wegen en Verkeer wil met deze ingreep de geluidshinder vanaf de snelweg voor de nabijgelegen woonzones sterk verminderen. Goed voor een investering van 4,3 miljoen euro. 

Schermen noordzijde E314 volgen

In dezelfde zone, maar aan de noordzijde van de autosnelweg, voorzien het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Genk ook geluidsschermen op het programma. Vermoedelijk kan daarmee over enkele jaren worden gestart. Meer info volgt tijdig. 
 

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'