Voortaan 100 km/u in Craeybeckxtunnel Antwerpen en snelheidsafbouw bij files of ongevallen

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum zetten hun inspanningen voort om de verkeersveiligheid in de Craeybeckxtunnel in Antwerpen te verhogen. Vanaf vandaag geldt er in de tunnel een maximumsnelheid van 100km/u  in plaats van 120 km/u. Het snelheidsregime wordt afgestemd op dat van de Antwerpse Ring waarop de tunnel aansluiting heeft. Ook nieuw is dat de dynamische rijstrooksignalisatie in de tunnel voortaan ook gebruikt zal worden om snelheidsbeperkingen te afficheren, waar er voorheen alleen kruisen of pijlen weergegeven werden. Bij file aan het eind van de tunnel kan de snelheid doorheen de tunnel dus geleidelijk afgebouwd worden om ongelukken in de filestaart te vermijden en zo de verkeersveiligheid te vergroten.

Verkeer met weefgedrag en snelheidsverschillen tussen rijstroken

De Craeybeckxtunnel, zo’n 1600 meter lang, overdekt de E19 Antwerpen-Brussel ter hoogte van de aansluiting van die snelweg met de Antwerpse Ring (R1). In de richting van Antwerpen wordt de tunnel onmiddellijk gevolgd door een keuzepunt: via de twee rechtse rijstroken kan je de Antwerpse Ring R1 naar Nederland oprijden (complex Antwerpen-Zuid), via de rijstrook ernaast de buitenring R1 naar Gent nemen of via de linkerrijstrook de stad inrijden. Dat zorgt voor heel wat weefgedrag en rijstrookwissels in de tunnel.

In de rijrichting van Antwerpen staat er dagelijks een structurele file in de Craeybeckxtunnel, vooral tijdens de avondspits. Die is een terugslag van de file op de Ring verderop. De vertragingen doen zich vooral voor op de rechterrijstroken die aansluiten op de Antwerpse Ring (R1) richting Nederland. Daardoor moet het aanrijdend verkeer in de tunnel afremmen wanneer de filestaart opduikt. Tegelijk ontstaan er ook snelheidsverschillen tussen verkeer op de rechterrijstroken die file kennen en verkeer op de linkse rijstroken (naar het stadscentrum en de naar de Ring richting Gent). Op die linkse stroken kan het verkeer meestal wel vlot blijven rijden. Zo ontstaan vaak gevaarlijke verkeerssituaties.

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft de situatie bestudeerd en een aantal verbeteringsmaatregelen voorgesteld, die het Agentschap Wegen en Verkeer als wegbeheerder vandaag heeft doorgevoerd.

100 km/u in Craeybeckxtunnel

Voortaan geldt in de Craeybeckxtunnel een maximumsnelheid van 100 km/u. Voordien was dat 120 km/u. Kortom: het snelheidsregime wordt afgestemd op dat van de aansluitende Antwerpse Ring, waar al jaren een maximumsnelheid van 100 km/u geldt. Door die 100 km/u-zone door te trekken naar de Craeybeckxtunnel wordt de situatie voor de weggebruikers duidelijker en veiliger.

Dynamische rijstrooksignalisatie met snelheidsafbouw

Tot vandaag werden er in de Craeybeckxtunnel geen aangepaste snelheden weergegeven. Daardoor werd bij filevorming aan het eind van de tunnel nog voor de inrit van de tunnel, zo’n 2 kilometer voor de eigenlijke file, al de 50 km/u getoond op de borden. Kortom: op een plaats waar vaak dan nog niets te merken is van de filevorming verderop.

Het Vlaams Verkeerscentrum, dat de dynamische borden aanstuurt, stelt vast dat in die omstandigheden veel weggebruikers de snelheidsbeperking als onterecht beschouwen en ze massaal negeren. Ondanks de aanwezigheid van een flitspaal voor de tunnelinrit wijzigen weggebruikers hun snelheid nauwelijks en rijden ze aan hoge snelheid de tunnel in om pas helemaal aan het einde voor de filestaart plots te vertragen.

De snelheidsafbouw op de dynamische rijstrooksignalisatie in de tunnel biedt nu een oplossing voor die gevaarlijke situatie. De informatie op de borden is het resultaat van een automatisch aansturingssysteem dat de snelheid van het aanwezige verkeer meet en er voor zorgt dat de snelheid in de tunnel stapsgewijs wordt afgebouwd op de dynamische rijstrooksignalisatie (RSS) boven de rijweg: van 90 km/u tot 70 km/u en uiteindelijk 50 km/u. Zo wordt de filestaart beter beveiligd.

De weergegeven snelheden sluiten voortaan veel beter aan bij de realiteit, wat de betrouwbaarheid van de informatie en de geloofwaardigheid ervan bij de weggebruiker bevordert.