Volgend jaar extra rijstrook voor gedeelte Grote Ring Hasselt

Veiliger invoegen op de grote ring en de doorstroming richting de Kempische Steenweg verbeteren. Dat zijn de twee hoofddoelen die het Agentschap Wegen en Verkeer voorop stelt bij de aanpak van een gedeelte van de Herkenrodesingel (R71) in Hasselt. De binnensingel zal over 1,1km een extra rijstrook krijgen. Dit vanaf het op- en afrittencomplex in de binnenbocht aan de Slachthuiskaai tot aan het kruispunt met de Kempische Steenweg (N74). De werken zijn voorzien in de loop van 2019.

Met enkele aanpassingen wil het Agentschap Wegen en Verkeer twee knelpunten op korte afstand van elkaar aanpakken. Enerzijds is er de veiligheid bij het oprijden van de binnensingel aan de oprit, aan de kant van de Slachthuiskaai. Anderzijds is er de doorstroming vanop de Herkenrodesingel aan de verkeerslichten richting de Kempische Steenweg, vlak na de brug over het kanaal. Daarnaast zorgen de werken voor een vlottere en veiligere ontsluiting van de parking Blauwe Boulevard.

Er zal op de binnensingel een extra rijstrook worden aangelegd vanaf de op- en afrit in de bocht tot aan de verkeerslichten. Dat gebeurt door de middenberm te versmallen. De meest rechtse rijstrook dient als veilige oprijstrook aan de oprit. De meest linkse rijstrook vloeit dan meteen over in een lange afslagstrook aan de verkeerslichten verderop. Meteen wordt het volledige wegdek over 1,1 km vernieuwd.  Ook het kruispunt met de ventweg Herkenrodesingel, onderaan de op- en afrit, zal meteen worden aangepast om de doorstroming te verbeteren.

Hinder beperken door planning

Om de verkeershinder tijdens de werken tot het absolute minimum te beperken zal de aannemer in een aantal fases uitvoeren. Daarbij zal het doorgaand verkeer steeds mogelijk blijven. Ook de op- en afrit zal zoveel mogelijk geopend blijven.  Vermoedelijk zal de uitvoering een drietal maanden in beslag nemen. 

Alle info over dit project op www.wegenenverkeer.be/hasselt. 

 

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'