Vervanging brug over kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en vernieuwing fietspaden Vaartstraat (N133) in Brecht

Begin augustus start waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv met de vervanging van ophaalbrug 10 over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Brecht. De huidige brug verdwijnt en maakt plaats voor een gloednieuwe ophaalbrug. Tijdens de werken is de brug minstens vijf maanden buiten gebruik en is de Vaartstraat bijgevolg onderbroken voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt van deze werken gebruik om de fietspaden van de Vaartstraat tussen het kruispunt met de Gasthuisstraat (N115) en het kanaal te vernieuwen. Alvorens deze werken van start gaan zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen verplaatsen en vernieuwen. Deze werken starten op 4 juni. Door de verschillende werken te bundelen willen de partners de hinder tot een maximum beperken. 
 

Nieuwe ophaalbrug over kanaal

Deze zomer start waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv met de vervanging van ophaalbrug 10 van de Vaartstraat (N133) over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen het centrum van Brecht en het gehucht Klein Veerle. De huidige, verouderde brug dateert uit eind jaren ‘40 en maakt plaats voor een compleet nieuwe ophaalbrug met meer comfort voor het verkeer dat er over rijdt. Het principe van beurtelings passeren voor het gemotoriseerd verkeer blijft behouden, maar voetgangers en fietsers zullen op de toekomstige brug over eigen ruimte beschikken.  
 

Nieuwe fietspaden en nutsleidingen in Vaartstraat

Tijdens de werken aan de brug zal de Vaartstraat minstens vijf maanden onderbroken zijn voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tijdens deze periode de fietspaden van de Vaartstraat vernieuwen tussen het kruispunt met de Gasthuisstraat (N115) en de brug over het kanaal. Langs beide kanten worden de huidige fietspaden in klinkers opgebroken en vervangen door fietspaden in asfalt. Dat zal het rijcomfort voor fietsers gevoelig verbeteren.
Voor de werken aan de fietspaden kunnen beginnen, zullen nutsmaatschappijen Eandis en Pidpa oude leidingen onder de fietspaden verwijderen en nieuwe leidingen plaatsen. De nutswerken situeren zich tussen het kruispunt van de Vaartstraat met het Duivelstraatje en de brug langs de oneven zijde. Net voor de brug (komende van Brecht centrum) zal Pidpa langs beide kanten van de Vaartstraat ook boringen uitvoeren.
 

Algemene planning en verkeershinder

De nutswerken beginnen vanaf maandag 4 juni en zullen ongeveer drie maanden duren. Ter hoogte van de werfzone, tussen het Duivelstraatje en de brug, is de rijstrook richting Klein-Veerle afgesloten. Het verkeer in de Vaartstraat kan er beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Vanaf begin augustus starten de werken aan de brug over het kanaal, maar verkeer blijft dan nog even mogelijk. De onderbreking van de Vaartstraat (uit dienstneming van de brug) is volgens de huidige planning voorzien vanaf 27 augustus. Doorgaand verkeer moet vanaf dan gedurende enkele maanden omrijden via Groot Veerle, Mallebaan (N153) en Heiken/Lessiusstraat (N115). De vernieuwing van de fietspaden in de Vaartstraat start rond begin oktober en moet tegen eind november klaar zijn.
 

Meer informatie

De verschillende werken worden maximaal op elkaar afgestemd om de hinder zo klein mogelijk te houden. Ruim voor de start van de werken aan de brug en aan de fietspaden zullen de betrokken partners nog communiceren over de precieze timing, fasering en hinder. Omwonenden zullen per brief ingelicht worden over de lokale bereikbaarheid tijdens de verschillende werken.