Vernieuwing kruispunt Ringlaan (N71) en Stationsstraat (N746) Lommel

Goedkeuring gemeenteraad
en omgevingsvergunning 

Het project van de overkapping van het kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel zette deze week enkele belangrijke stappen. Zo keurde de Lommelse gemeenteraad het dossier goed. Ook het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid kende de omgevingsvergunning toe. Ondertussen is het aanbestedingsdossier voor het aanstellen van een aannemer voor de uitvoering van de werken lopende. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel zullen het drukke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel volledig herinrichten. De Ringlaan zal daarbij onder de Stationsstraat doorlopen. Deze ingreep moet de doorstroming en de verkeersveiligheid op de Ringlaan en de Stationsstraat verhogen en het centrum van Lommel beter verbinden met de stationsomgeving. Via ventwegen zullen de handelszaken langs de Ringlaan veilig en makkelijk bereikbaar blijven. Het huidige kruispunt wordt ten slotte ingericht als een stedelijk plein dat een toegangspoort tot Lommel zal vormen. 
 

Nodige procedures worden doorlopen  

Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid kreeg tot eind december de tijd om de aanvraag van de omgevingsvergunning te toetsen aan de nodige adviezen en de ingediende bezwaren. Zij oordeelden om de omgevingsvergunning voor het project toe te kennen. 
Ook de gemeenteraad van de Stad Lommel keurde deze week het dossier goed. 

Als alles volgens planning blijft verlopen, kunnen de werken in de loop van 2019 beginnen. 
 

Opstart klankbordgroep

In de loop van het voorjaar zal een klankbordgroep van handelaars en winkeliers uit de omgeving van de projectzone een eerste keer samenkomen. De klankbordgroep zal mee nadenken over de bereikbaarheid en toegankelijkheid tijdens de werken en de latere bewegwijzering van de ventwegen na afronding van de werken.

Een uitnodiging voor de eerste samenkomst valt spoedig in de mailbox of brievenbus van de leden van de klankbordgroep. Geïnteresseerde ondernemers of winkelverantwoordelijken die ook graag willen aansluiten, kunnen zich nog melden via tom@bereikbaarheidsadviseur.be 
 

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Wegen en Verkeer en de stad Lommel zullen uitgebreid over het project en de werkzaamheden communiceren. Je kan via www.wegenenverkeer.be/RinglaanLommel inschrijven op de digitale nieuwsbrief om regelmatige updates te ontvangen.
 

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'