Vanaf 2 december tunneldosering voor meer veiligheid in Beverentunnel

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal vanaf 2 december een systeem van tunneldosering invoeren aan de Beverentunnel op de R2 in de richting van Nederland. Tunneldosering houdt in dat bij filevorming in/net na de tunnel het aantal beschikbare rijstroken tijdelijk beperkt wordt om de staart van de file uit de tunnel te halen. De file vormt zich dan niet meer in de tunnel, maar ervoor, terwijl het verkeer wel nog vlot door de tunnel kan blijven rijden. Op die manier wil AWV de veiligheid verbeteren en het opvallend hoge aantal ongevallen in de Beverentunnel richting Nederland doen afnemen.

Waarom deze maatregelen?

Op de R2 richting Nederland gebeuren er ter hoogte van de Beverentunnel regelmatig ongevallen. Een monitoring van de ongevallen toont aan dat het meestal gaat om ongevallen in de staart van de files die ontstaan tijdens piekmomenten. Wanneer er net na de tunnel file ontstaat, vertraagt bijgevolg ook het verkeer in de tunnel. Aankomend verkeer merkt de file vaak te laat op en dat zorgt voor aanrijdingen.
In 2018 telde AWV 27 ongevallen, in 2019 waren het er tot nu toe al 26. Bij veel van die ongevallen waren vrachtwagens betrokken. Omdat een ongeval in een tunnel een veel groter veiligheidsrisico stelt dan een ongeval in open lucht is het zeer belangrijk om die ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Totaalaanpak

AWV heeft daarvoor in een pakket maatregelen voorzien. Sommigen daarvan zijn al uitgerold. Zo voerde het agentschap in het voorjaar van 2018 al een dynamische opheffing van het inhaalverbod en een snelheidsbeperking in. Verder werd ook de lichtenregeling aan het kruispunt na de afrit Waaslandhaven-Noord onder de loep genomen. De invoering van tunneldosering is een bijkomende maatregel om de veiligheid verder te verhogen. Door die maatregel zal de file niet verdwijnen, maar ze wordt wel uit de tunnel gehaald, wat het voor alle weggebruikers in de tunnel aanzienlijk veiliger maakt. Het is een beproefde maatregel die bijvoorbeeld in Nederland op ruimere schaal toegepast wordt. 

Hoe werkt het?

Tunneldosering wordt automatisch ingeschakeld wanneer er file wordt gedetecteerd op minstens één van de vijf meetlocaties in of net na de tunnel. In dat geval zal automatisch de linkerrijstrook voor de Beverentunnel ‘afgekruist’ worden. Het dynamisch signalisatiebord boven de linkerrijstrook toont dan een rood kruis en het verkeer op de linkerrijstrook moet tijdelijk uitwijken en invoegen op de rechterrijstrook. Eens in de tunnel zijn weer alle 2 de rijstroken volledig beschikbaar en kan het verkeer vlot rijden. Als er geen file meer wordt gedetecteerd op de meetlocaties of de filestaart schuift op en komt voor de tunnel te staan dan schakelt het systeem zichzelf automatisch weer uit. Simulaties leren dat het systeem zo enkele keren per dag op piekmomenten zal ingeschakeld worden. 

Uitrol

De uitrol van het tunneldosering zal enkel gebeuren in de Beverentunnel in de richting van Nederland omdat zich daar een specifiek probleem stelt. Het systeem kan ingevoerd worden met de bestaande infrastructuur van signalisatieborden en meetlussen in het wegdek. Wel zullen er bijkomende tekstkarren geplaatst worden langs de weg om de weggebruiker duidelijk te maken dat er aan tunneldoseren gedaan wordt. Het systeem wordt op 2 december ingevoerd.

Meer informatie

Meer informatie over hoe tunneldoseren werkt kan je vinden op www.wegenenverkeer.be/tunneldoseren.