Sanering viaduct Gentbrugge vanaf voorjaar 2020

Het viaduct van de E17 in Gentbrugge krijgt vanaf het voorjaar van 2020 een grondige opknapbeurt. Aan de bovenzijde vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek, de voegen, de waterdichting en de geluidsschermen. Bij de renovatie gaat extra aandacht naar geluidswerende maatregelen. Aan de onderzijde van het viaduct worden betonherstellingen uitgevoerd. De werken zullen in 2020 en 2021 uitgevoerd worden, telkens van het voorjaar tot het najaar. 

Wat houden de werken in?
Zowel de bovenzijde als de onderzijde van het viaduct worden grondig aangepakt. Bovenaan vernieuwt het agentschap het wegdek inclusief alle voegen, de waterdichting, de geluidsschermen en de vangrails.  Ook de onderzijde van het viaduct wordt grondig aangepakt: eerst zal de aannemer alle betonherstellingen uitvoeren aan de pijlers en de onderzijde. Daarna krijgen beide een beschermende coating.

Geluidshinder beperken
Tijdens de renovatie gaat extra aandacht naar geluidswerende maatregelen. In de eerste plaats maakt AWV werk van de voegen in het wegdek, die voor heel wat geluidsoverlast zorgen. Door gebruik te maken van een ander type voeg, zullen de overgangen voor heel wat minder geluidsimpact zorgen.

Daarnaast worden de verouderde geluidsschermen vervangen door nieuwe, hogere schermen. De nieuwe schermen zullen 4m hoog zijn, 1m hoger dan de huidige. Tenslotte wordt het viaduct afgewerkt met geluidsarm asfalt.  

Sanering in 2020 en 2021
De sanering van het viaduct zal in twee grote fasen aangepakt worden. Van het voorjaar tot het najaar van 2020 wordt het viaduct hersteld in de richting van Kortrijk. In dezelfde periode van 2021 wordt het viaduct richting Antwerpen aangepakt. Het gros van de werken kan niet in de wintermaanden uitgevoerd worden, omdat voldoende droog en warm weer nodig is. Tijdens de werken zal het verkeer op de E17 twee rijstroken in elke richting hebben op de rijrichting waar niet gewerkt wordt.

Infomoment in het najaar van 2019
Om alle omwonenden en geïnteresseerden goed te informeren over de geplande werken, organiseert AWV, samen met Viadukaduk, de bewonersgroep die actief is rond het viaduct, een infomoment in het najaar van 2019. Wie op de hoogte wil blijven, kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief over dit project op www.wegenenverkeer.be/gent

Toekomst van het viaduct

 

De Vlaamse overheid zet niet enkel in op een veilig viaduct voor de komende jaren, ook het proces om tot een toekomstscenario voor het viaduct te komen gaat van start. Onder de procedure van de ‘Complexe Projecten’ gaat De Werkvennootschap de eerste fase opstarten. In die verkenningsfase wordt vanuit een multidisciplinaire aanpak gezocht naar een duidelijke projectdoelstelling. Participatie met alle belanghebbenden staat daarbij centraal.