Plannen voor overkapping kruispunt Ringlaan (N71) Lommel op tafel

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel gaan het drukke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat in Lommel herinrichten. De Ringlaan zal in de toekomst onder de Stationsstraat doorlopen. Dat moet de files op de ring en op de Stationsstraat verminderen. Boven op het vernieuwde kruispunt ontstaat bovendien ruimte voor een stedelijk plein. AWV en de stad Lommel organiseren op 26 september een infomarkt over de plannen van dit groots infrastructuurproject. 

De Ringlaan is een belangrijke oost-westverbinding tussen Noord-Limburg en de Antwerpse Kempen. Door de gewestweg onder de Stationsstraat door te leiden, kan het doorgaande verkeer hier in de toekomst vlotter doorrijden. Ook de files op de noord-zuidas zullen hierdoor verminderen.  Via parallelwegen langs de Ringlaan, blijven het centrum, de stationsomgeving en de winkels langs de Ringlaan (Binnen- en Buitensingel) vlot bereikbaar. 

“We staan klaar om 18 miljoen euro te investeren in vlotter en veiliger verkeer. Het is ons menens om de mobiliteit in Noord-Limburg aan te pakken. Door het doorgaande verkeer op de Ringlaan te scheiden van het lokale verkeer zorgen we voor een structurele oplossingen die veel zal betekenen voor Lommel”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

 

Aandacht voor fietsers en voetgangers

Langs de parallelwegen aan beide kanten van de Ringlaan is een dubbelrichtingsfietspad voorzien. Dit geeft fietsers de nodige bewegingsvrijheid om zich te verplaatsen tussen Balendijk en Hoeverdijk. Veilig de ring kruisen kan aan de verschillende lichtengeregelde kruispunten (Balendijk, Stationsstraat en Hoeverdijk). Ook de bestaande fietstunnel nabij Vreyshorring blijft behouden. 


 

Stedelijk plein als toegangspoort voor Lommel

De overkapping van de Ringlaan zorgt ervoor dat er opnieuw een zichtbare verbinding ontstaat tussen het stadscentrum en de omgeving van het station. Bovenop komt een stedelijk plein dat rondom de verkeersinfrastructuur een groene invulling krijgt en ruimte biedt voor fietsers en voetgangers. “De barrière die de Ringlaan nu vormt tussen noord en zuid wordt door het plein helemaal weggenomen.” zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Het plein bovenop de overkapping wordt ingericht als een toegangspoort voor onze stad. Een duidelijk, visuele entree voor iedereen die Lommel binnenrijdt.”


 

Infomarkt over de plannen op 26 september 2018

Voordat het project in uitvoering kan gaan, zijn er nog een aantal stappen te doorlopen, onder andere de aanvraag van de omgevingsvergunning. Tijdens het openbaar onderzoek, dat vermoedelijk eind september zal starten, kan iedereen de plannen in detail inkijken en eventuele opmerkingen of bezwaren indienen. Na de vergunningsprocedure volgt een openbare aanbesteding voor het uitvoeren van de werken. De voorbereidende werken (leidingen nutsmaatschappijen) zullen ten vroegste midden 2019 kunnen starten. 

Om de Lommelaren goed te informeren, organiseren Wegen en Verkeer en de stad Lommel een infomarkt om het project en de plannen toe te lichten. De infomarkt vindt plaats op woensdag 26 september 2018 van 16 uur tot 20 uur in CC De Adelberg in Lommel.

Gelijktijdig met deze eerste informatieronde wordt een klankbordgroep samengesteld met de vertegenwoordigers van de bedrijven en handelaars in de projectzone. Via dit direct overleg kunnen zij mee nadenken over hun bereikbaarheid en toegankelijkheid tijdens de werken en krijgen ze inspraak in de minderhinder-maatregelen die nodig zijn om de overlast te minimaliseren.  
 

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Wegen en Verkeer en de stad Lommel zullen uitgebreid over het project en de werkzaamheden communiceren. Je kan via www.wegenenverkeer.be/RinglaanLommel inschrijven op de digitale nieuwsbrief om regelmatige updates te ontvangen.