Herinrichting Tiense Vesten: nog werkzaamheden op drie nieuwe locaties voor bouwverlof. In najaar werken aan Oplintersepoort en niet aan Bergévest.

Vanaf de tweede helft van juni start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op drie bijkomende locaties met werkzaamheden in het kader van de herinrichting van de Tiense Vesten. Vanaf 18 juni start de aannemer met voorbereidende werken ter hoogte van de Slachthuisstraat, vanaf 26 juni start de heraanleg (in opdracht van de stad Tienen) van de Hoveniersstraat en vanaf 2 juli wordt het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat afgewerkt. Naar aanleiding van deze nieuwe werken, organiseerde Wegen en Verkeer samen met de stad Tienen op 30 mei een infomoment voor de omwonenden. Hier lichtte Wegen en Verkeer ook de omwonenden van de Oplintersepoort een eerste keer in over de werken die vanaf augustus aan het kruispunt van de Sliksteenvest met de Oplintersesteenweg van start gaan.
 

 

Vanaf 18 juni voorbereidende werken t.h.v. Slachthuisstraat en Bergévest

Vanaf 18 juni breekt Wegen en Verkeer de muur ter hoogte van Royal Racing Tienen Tennisclub af om verder van de rijweg een nieuwe muur op te bouwen. De nieuwe muur zou voor het bouwverlof moeten gerealiseerd zijn. Tijdens de werken aan de muur zal er tijdens de week van 26 juni of 2 juli gedurende één week slechts eenrichtingsverkeer mogelijk zijn in de Slachthuisstraat omwille van de inrichting van een veiligheidszone. Verkeer van de Vesten naar de Slachthuisstraat blijft mogelijk. Verkeer vanuit de Slachthuisstraat naar de Vesten moet omrijden via Industriepark, Ambachtenlaan, Sint-Truidensesteenweg en Aandorenstraat. Tijdens die week wordt de Molenstraat doodlopend gemaakt om sluipverkeer tegen te gaan.

Vanaf 26 juni heraanleg Hoveniersstraat

De aannemer vernieuwt in opdracht van de stad Tienen de Hoveniersstraat volledig tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met de Boomgaardendreef. In de Hoveniersstraat wordt eerst een nieuw rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag volledig wordt vernieuwd. De aannemer vat de werkzaamheden in de Hoveniersstraat aan op 26 juni en zal de werken hier volgens de huidige planning begin 2019 beëindigen. Het verkeer van en naar de Hoveniersstraat moet van 26 juni tot 5 augustus 2018 een omleiding volgen via de Oplintersesteenweg, Rode Kruislaan en Vianderdal.

Vanaf 2 juli heraanleg kruispunt Veldbornstraat met Waaibergstraat

Van 2 tot 13 juli vernieuwt de aannemer het wegdek van het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat. Tijdens de werken aan het kruispunt is er geen verkeer mogelijk tussen de Veldbornstraat en de Waaibergstraat. In beide straten blijft verkeer in twee richtingen mogelijk voor lokaal verkeer. Zowel de Veldbornstraat als de Waaibergstraat worden doodlopend ter hoogte van het kruispunt. De bestaande omleidingen in het centrum blijven behouden.

Herinrichting Sliksteenvest en Leopoldvest

Wegen en Verkeer werkt de binnenring van de Sliksteenvest en Leopoldvest tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met de Kapucijnenstraat tegen het zomers bouwverlof af. Momenteel worden de bermen afgewerkt. Tijdens de eerste twee weken van juli wordt de toplaag in asfalt en de markeringen aangebracht, waarna de vernieuwde rijweg kan worden opengesteld voor het verkeer. Ter hoogte van het kruispunt van de Sliksteenvest met de Veldbornstraat zijn de rioleringswerken en de opbouw van de rijweg reeds gestart, maar de toplaag, markeringen en de verkeerslichten moeten de komende weken nog worden afgewerkt. Dit gebeurt in dezelfde periode als de werken aan het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat die begin juli plaatsvinden. Hierdoor zal dit kruispunt niet eind mei worden opengesteld, zoals eerder werd gecommuniceerd, maar pas tijdens de zomer.

Werken aan brug van de Gete

Ter hoogte van de Bergévest werkt Wegen en Verkeer aan de brug van de Gete. De werken aan de kant van de binnenring werden half mei beëindigd, zodat de werkzaamheden hier nu aan de kant van de buitenring worden verdergezet. Volgens de huidige planning zijn deze werken tegen het bouwverlof klaar.

Najaar 2018: werken aan Oplintersepoort en niet aan Bergévest

Vanaf 6 augustus start Wegen en Verkeer met de heraanleg van het kruispunt van de Oplintersepoort en wordt de Oplintersesteenweg ter hoogte van de Sliksteenvest afgesloten voor het verkeer. Dit betekent dat de herinrichting van de Bergévest niet doorgaat tijdens het najaar van 2018 zoals eerder werd gecommuniceerd. In overleg met alle betrokkenen is ervoor gekozen om de Vesten eerst volledig af te werken ter hoogte van de Sliksteenvest en Leopoldvest alvorens de herinrichting van de Bergévest aan te vatten. Op die manier wordt vermeden dat er op te veel plaatsen tegelijk tijdelijke infrastructuur en hinder aanwezig is. Momenteel bespreken de partners welke maatregelen en omleidingen er vanaf 6 augustus worden ingesteld in de omgeving van de Oplintersepoort. Meer informatie hierover wordt later gecommuniceerd.

Project Tiense Vesten: Wegen en Verkeer vernieuwt van 2014 tot 2018 de Tiense Vesten (R27). Meer informatie over de werken vindt u op de www.wegenenverkeer.be/tiense-vesten.