Eind oktober betonherstellingen op E34

Vanaf maandag 22 oktober herstelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele betonvakken op de E34 in Arendonk, in de richting van Nederland. Deze werken zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. Het verkeer moet er dan plaatselijk over één versmalde rijstrook, omdat gedeeltes van zowel de linker- als de rechterrijstrook worden aangepakt. Filevorming is dus tijdelijk mogelijk. 

Enkele betonvakken van de E34 op de grens van Arendonk en Retie, in de richting van Nederland, zijn dringend aan herstelling toe. De herstellingen vinden plaats tussen de oprit 26 Retie en de brug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, in een plaatselijke werfzone van 250m lang. Op een tweetal plekken traden daar betonverzakkingen op. De gewapende betonvakken worden opgebroken en opnieuw aangelegd.
 

Verkeer over 1 rijstrook

Het verkeer wordt gedurende de volledige duur van de werken van twee vakken op één versmalde rijstrook gebracht. Dit zal voor vertragingen op de E34 richting Nederland zorgen. De toegelaten snelheid wordt in de omgeving van de werf verlaagd tot 50 km/u. 
 

Structurele vernieuwing E34 in asfalt

Deze zone valt binnen het stuk van de E34 dat tegen 2020 structureel zal worden vernieuwd. Tussen Turnhout en de Nederlandse grens voorziet AWV dan in beide rijrichtingen een nieuw wegdek in comfortabel asfalt, net zoals op de rest van de reeds vernieuwde E34. De huidige herstellingswerken zijn echter noodzakelijk om de veiligheid voor de weggebruikers op kortere termijn te garanderen.