Nieuwsberichten

AWV stimuleert veilig en duurzaam rijgedrag bij eigen medewerkers

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 20 september 2017 - 14:55

App maakt medewerkers bewust van rijstijl

Herstellen brugvoeg E40/A18

West-Vlaanderen 19 september 2017 - 12:31

Vanaf 2 oktober 2017 zal er op de E40 richting Frankrijk gewerkt worden ter hoogte van de brugvoeg kmp 37,350 (net voor het complex Gistel).

Fasewissel aan werf ring Aalst: langere reistijden verwacht

Oost-Vlaanderen 18 september 2017 - 14:27

Op 22 september vervangt het Agentschap Wegen en Verkeer de huidige ovonde ter hoogte van de Gentsesteenweg (N9) en de Boudewijnlaan (R41) door een compacte rotonde. Alle bewegingen blijven mogelijk, maar de capaciteit op de rotonde zal verminderen.

1 week werken op Diestse Baan (N127) in Veerle

Antwerpen 18 september 2017 - 09:54

Vanaf woensdag 20 september zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatselijk werken uitvoeren op de Diestse Baan (N127) in Veerle (Laakdal). Ter hoogte van de oversteek aan basisschool De Wissel wordt het wegdek en het fietspad lokaal vernieuwd.

Herstellingswerken aan de Tramstraat/ A. Della Faillelaan (N469) in Zwijnaarde

Oost-Vlaanderen 15 september 2017 - 08:12

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 18 september met onderhoudswerken op de Tramstraat en de A. Della Faillelaan in Zwijnaarde. Het verkeer naar Gent kan altijd door, het verkeer richting Merelbeke moet omrijden. De werken zullen ongeveer een maand duren.

Herstellingswerken aan de Tramstraat/ A. Della Faillelaan (N469) in Zwijnaarde

Oost-Vlaanderen 15 september 2017 - 08:12

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 18 september met onderhoudswerken op de Tramstraat en de A. Della Faillelaan in Zwijnaarde. Het verkeer naar Gent kan altijd door, het verkeer richting Merelbeke moet omrijden. De werken zullen ongeveer een maand duren.

30 nachten hinder op Antwerpse ring (R1) richting Gent door vernieuwen voegen

Antwerpen 14 september 2017 - 15:29

Vanaf maandag 25 september vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende 30 nachten de voegvullingen van de Antwerpse ring (R1) in de richting van Gent. De werken worden ‘s nachts uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

De toplaag in asfalt wordt vernieuwd op de Doorniksesteenweg (N50) in Kortrijk ‘t Hoge. Er zijn 5 werkdagen voorzien.

West-Vlaanderen 14 september 2017 - 14:26

De werfzone op de N50 bevindt zich tussen de Decathlon en de Aubettestraat/Ooievaarsnest.
De werken worden gefaseerd uitgevoerd. De aannemer start op 25/09 met de voorbereidende werken buiten de rijweg/rijstroken (herstel bushalte en middengeleiders).

N73, Noordweg, Peer: weekend afgesloten voor renovatie

Limburg 14 september 2017 - 13:37

De renovatie van de Noordweg (N73) in Peer verloopt volgens plan. Tijdens het weekend van 16 en 17 september zal de aannemer de toplaag plaatsen en de markeringen aanbrengen. Na deze werkzaamheden is de renovatie afgerond. 

Vernieuwing wegdek Kruisweg/Antwerpsebaan (N180) in haven van Antwerpen

Antwerpen 14 september 2017 - 13:36

Vanaf maandag 2 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met grondige onderhoudswerken op de Kruisweg/Antwerpsebaan (N180) in de haven van Antwerpen. Het wegdek is er versleten en aan vernieuwing toe.

Werken aan wegdek ring Turnhout (R13) en brug over kanaal duren langer dan voorzien

Antwerpen 12 september 2017 - 15:58

Op woensdag 2 augustus startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werkzaamheden aan de Turnhoutse ring (R13) en de brug over het kanaal. Hoewel er al heel wat werk verzet is zullen de werken niet zoals gepland eind september klaar zijn.

Twee weekends werken op R4 in Destelbergen

Oost-Vlaanderen 12 september 2017 - 13:47

Vanaf vrijdag 15 september werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan twee bruggen over de R4 in Destelbergen.

Aanleg fietsersbrug N36 – Marquettestraat in Deerlijk gaat van start.

West-Vlaanderen 11 september 2017 - 12:29

Vanaf 14 september zal de aannemer, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, starten met de aanleg van de fietsersbrug over de N36 ter hoogte van het kruispunt met de Marquettestraat. De start van de eigenlijke werken betekent wel dat er hinder zal zijn voor het verkeer.

Vellen van bomen langs N46 in Oudenaarde

Oost-Vlaanderen 8 september 2017 - 14:23

Op maandag 11 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met het verwijderen van de bomen op de Nederenamestraat (N46) in Oudenaarde. Deze winter worden ze vervangen. Begin oktober wordt het voetpad heraangelegd door de Stad Oudenaarde.

Herstelling bushaven Tiensepoort op buitenring (R23) in Leuven van 11 tot 22 september

Vlaams-Brabant 8 september 2017 - 13:35

Het Agentschap Wegen en Verkeer herstelt van 11 tot en met 22 september 2017 de verzakte bushaven van de Tiensepoort op de buitenring (richting station) in Leuven. Om de werken veilig en vlot te kunnen uitvoeren, wordt het rechtse rijvak ter hoogte van de halte Tiensepoort ingenomen.