Hakhoutbeheer

Wat is hakhoutbeheer?

Hakhout stronkenHakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Dat omvat het tot op 10 à 20 cm boven de grond afzagen van bomen en struiken om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm. Het lijkt op het eerste zicht drastisch maar dat is maar tijdelijk. In het voorjaar komen al nieuwe scheuten tevoorschijn uit de stompen. Binnen enkele jaren komt er een meer gesloten groenscherm. Hakhoutbeheer is een repetitief onderhoudswerk.

Voor meer informatie download de folder over Hakhoutbeheer

Voor meer verkeersveiligheid

Hakhoutbeheer wordt uitgevoerd om te beletten dat zich op bermen en taluds bomen gaan ontwikkelen die bij hevige wind of in nattere periodes kunnen uitwaaien of omvallen waardoor ze een gevaar vormen voor elke weggebruiker. Tevens moeten de verkeersborden ten allen tijde zichtbaar blijven.

Goed voor de natuur

Hakhoutbeheer zorgt niet alleen voor een verjonging van de beplanting in de berm maar ook voor een verrijking van het ecosysteem in de bermen.

Daarnaast vervult het hakhout ook de functie van een ecologische verbinding tussen verschillende gebieden.

Een groen scherm

Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijbehorende verkeer meer zichtbaar. Die zichtbaarheid is enkel tijdelijk doordat het groen weer snel uitschiet.

Het snoeien van struiken en bomen heeft in de bermen geen invloed op het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij van bomen of struiken van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.