Hakhoutbeheer

Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Dit omvat het tot op 10 à 20 cm boven de grond afzagen van bomen en struiken om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm.

Dit lijkt op het eerste zicht drastisch maar dit is van korte duur. Daar waar woningen voorkomen zal de weg tijdelijk zichtbaar zijn, maar met een mooier en meer divers eindbeeld als resultaat.

In het voorjaar komen de nieuwe scheuten reeds tevoorschijn uit de stompen. Binnen enkele jaren staat er een meer gesloten groenscherm dan vroeger.

Hakhoutbeheer is een repetitief onderhoudswerk: om de 9 à 15 jaar moet er opnieuw hakhoutbeheer worden uitgevoerd op de houtkanten. De werken gaan door in het winterseizoen (vanaf 1 november) en stoppen bij het begin van het broedseizoen (15 maart).

Plan van aanpak

Op plaatsen waar houtkanten te hoog zijn uitgegroeid worden deze éénmalig omgezet naar hakhoutbeheer.  Daarna worden het terug opgeschoten hout ongeveer om de 9 à 15 jaar opnieuw kort gezet afhankelijk van de groeisnelheid van de aanwezige soorten. Een lange houtkant wordt niet in één keer beheerd. De volledige houtkant wordt opgedeeld in verschillende delen die volgens beurtelings worden aangepakt. Hierdoor zal een bepaald deel al terug uitgeschoten zijn vooraleer het volgende stuk wordt aangepakt. Op die manier vermijden we dat grote zones in één keer in hakhout worden gezet.

Hakhoutbeheer gebeurt tussen 1 november en 15 maart. Bij vorst strenger dan -5°C kan hakhoutbeheer niet uitgevoerd worden.

Ter hoogte van bewoning wordt er naar gestreefd een strook te behouden.  Dit is bij smalle bermen echter niet altijd mogelijk.  

Er wordt gestreefd naar middelhoutbeheer. Dit wil zeggen dat we niet het hele bestand kort zetten maar dat we hier en daar stevige bomen behouden die op een veilige afstand van de weg staan.  Dit gaat dan vooral over duurzame houtsoorten zoals eik, linde, es of esdoorn. Soorten die niet in aanmerking komen voor hakhoutbeheer zoals berk of naaldhout en die gezond zijn en volwaardig kunnen uitgroeien als boom op een veilige afstand van de weg worden niet afgezet. Exoten zoals Amerikaanse vogelkers worden niet in hakhout gezet, maar worden in de mate van het mogelijke definitief verwijderd.

Om te vermijden dat de eerste jaren na het hakhoutbeheer al vrij snel takken over de weg gaan hangen, wordt er een boom- en struikvrije zone gecreëerd door het eventueel definitief verwijderen van de eerste rij(en) langs de weg.

Het hout dat na het kappen vrij komt wordt eigendom van de aannemer.  Het takhout wordt meestal versnipperd en het stamhout wordt in zijn geheel afgevoerd.  Houtsnippers mogen niet tussen de vegetatie achtergelaten worden.  Soms worden om ecologische redenen enkele stammen op stapels tussen de vegetatie achtergelaten om als onderkomen te dienen voor kleine diersoorten 

Wanneer schiet de beplanting terug uit? 

Meteen na het toepassen van hakhoutbeheer is de beplanting op ongeveer 20 cm van de grond afgehakt.

]

Ongeveer 6 maanden later is de beplanting al opnieuw uitgeschoten.

Na 2 jaar zorgt de beplanting opnieuw voor een volwaardig groen scherm.