Gevleugelde zebrapaden

Zebrapaden aan schoolomgevingen zorgen ervoor dat iedereen veilig kan oversteken. Helaas zijn deze locaties ook zeer kwetsbaar voor dodehoekongevallen. Zichtbaarheid, zowel voor als naast het voertuig, is één van de grootste risicofactoren. Daarom starten we een proefproject rond “gevleugelde zebrapaden” om dit verkeersveiligheidsprobleem te verhelpen. 


Vlak voor en naast een vrachtwagen zit een dodehoek. De zichtbaarheid van de bestuurder is hier beperkt. Bij zebrapaden kan deze dus vaak niet zien of het zebrapad al vrij is en het dus veilig is om door te rijden. Vooral bij schoolomgevingen is dit een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer bijvoorbeeld schoolkinderen aansluiten bij een groep die al aan het oversteken is op een zebrapad, kan dit door de dodehoek aan de voorkant van de vrachtwagen gevaarlijk worden. Vias Institute schat dat er jaarlijks gemiddeld 50 dodehoekongevallen gebeuren waarbij fietsers of voetgangers in aanraking komen met een vrachtwagen. Een “gevleugeld zebrapad” is een zebrapad dat verlengd wordt tegen de rijrichting in.

 

Gevleugelde zebrapaden

twee proefprojecten om oversteekplaatsen veiliger te maken

Een gewoon zebrapad is minimaal 3 meter lang. Bij een “gevleugeld zebrapad” wordt deze verlengd naar 8 tot 9 meter. Het is doel dat voertuigen, door het verlengde zebrapad, vroeger zullen stoppen. Zo heeft een voertuig een beter overzicht op de voetgangers die het zebrapad naderen of die al aan het oversteken zijn. Samen met het verlengen van de zebrastrepen zullen ook beugels geplaatst worden. Dit moet zorgen dat de voetgangers bij het oversteken enkel het centrale gedeelte (3 à 4 m) gebruiken.

Om het effect van een “gevleugeld” zebrapad te analyseren wordt er een voor- en nastudie uitgevoerd op basis van gedragsobservatie aan de hand van camerabeelden. Hiermee wordt onderzocht hoe bestuurders van voertuigen zich gedragen en hoe de voetgangers reageren op deze maatregel. Indien blijkt dat door dit proefproject onveilige situaties en dodehoekongevallen effectief vermeden worden, zullen we de “gevleugelde” zebrapaden verder uitrollen in de buurt van scholen. 

Melle

In Melle wordt het zebrapad, zonder middenberm op de N465 tussen Kapellendries en Kerkwegel (nabij de Sint-Vincentiusschool) aangepast.

Brugge

Het zebrapad op de N367 te Brugge, ten westen van de Diksmuidse Heerweg (nabij de Basisschool Zandstraat) heeft een middenberm.