F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst

InfoNieuw: Opleidingsdagen - beveiliging van incidenten op openbare wegen

Wanneer u autopech of een ongeval hebt op de Vlaamse autosnelwegen, zal de wegpolitie een F.A.S.T-takeldienst oproepen wanneer uw voertuig de veiligheid en vlotheid van het verkeer in het gedrang brengt. Dit zowel op de rijstroken als de pechstrook.

De takeldienst sleept uw voertuig van de autosnelweg naar een veilige plaats. Dit kan de eerstvolgende afrit zijn of de standplaats van de takelaar. U kan de takelwagen ook vragen uw wagen naar uw woning of een garage naar keuze te brengen, mits betaling van de extra kilometers. Nadat uw wagen is weggesleept, krijgt u een factuur. De Vlaamse overheid garandeert u een faire prijs: de eenheidsprijzen voor de takeldienst liggen vast en de Vlaamse Overheid houdt toezicht op de facturatie.

Een snelle tussenkomst bij incidenten (ongevallen, defecte voertuigen, verloren lading, ...) is belangrijk, zeker op autosnelwegen. Zo krijgen betrokkenen snel hulp en worden meer ongevallen en lange files vermeden. Daarom zijn het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid en de Federale Politie met het project F.A.S.T. gestart. 

Een F.A.S.T. takelaar heeft de opdracht om:

 • binnen de 20 minuten na oproep ter plaatse te zijn
 • het incident te beveiligen met een signalisatievoertuig
 • het voertuig te takelen op een veilige manier
 • te werken met vaste eenheidsprijzen

Prijzen gegunde percelen personenwagens

Afhankelijk van waar je je bevindt op één van de gegunde percelen, wordt een verschillende prijs gehanteerd. De prijs van de uitgevoerde taak kan variëren naargelang de locatie en het tijdstip waarop de taak werd uitgevoerd:

 • Basisprijs: werkdagen vanaf 8u00 tot 17u00
 • Tarief 1: werkdagen vanaf 17u00 tot 24u00 en zaterdagen vanaf 8u00 tot 24u00
 • Tarief 2: werkdagen en zaterdagen vanaf 0u00 tot 8u00, zon- en feestdagen vanaf 0u00 tot 24u00

Prijzen gegunde percelen vrachtwagens

Ook voor vrachtwagens (voertuigen + 3.5 ton) wordt er een FAST-takeldienst op poten gezet. Op dit moment zijn de contracten al actief in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg. De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant volgen in de loop van 2018.

Afhankelijk van waar je je bevindt op één van de gegunde percelen, wordt een verschillende prijs gehanteerd. De prijs van de uitgevoerde taak kan variëren naargelang het tijdstip waarop de taak werd uitgevoerd:

 • Dagtarief: alle werkdagen vanaf 6u00 tot 18u00
 • Nachttarief: alle werkdagen vanaf 18u00 tot 6u00 en zaterdag, zon- en feestdagen

Download de prijzen per provincie onder 'Downloads' rechts op deze pagina.

Opleidingsdagen - beveiliging van incidenten op openbare wegen

Een snelle tussenkomst bij incidenten (ongevallen, defecte voertuigen, verloren lading, ...) is belangrijk, zeker op autosnelwegen. Zo krijgen betrokkenen snel hulp en worden meer ongevallen en lange files vermeden. Naast het wegslepen van de voertuigen naar een veilige plaats, zal de takeldienst het incident ook gaan beveiligen met één of meerdere signalisatievoertuigen. De beveiliging kadert in het algemeen welzijn van werknemers, maar ook als veiligheid voor betrokkenen en andere weggebruikers. Deze veiligheidsmaatregelen worden uitgelegd in een leidraad.

De opleiding is in eerste instantie gericht op het zo veilig mogelijk maken van de incidentlocatie, maar ook tips rond het aanrijden naar een incident of de eerste tussenkomst bij ongevallen met gevaarlijke stoffen wordt in deze opleiding meegegeven.

Dienstorder MOW/AWV/2018/7 en bijlage rond incidentsignalisatie biedt een belangrijke leidraad.

De opleidingsdagen gaan door op

 • donderdag 13/09/2018

 • donderdag 18/10/2018

 • donderdag 25/10/2018 

 • donderdag 22/11/2018 

 • donderdag 29/11/2018 

 • donderdag 06/12/2018 

 • donderdag 20/12/2018 

Telkens van 9u30 tot 17u00.

Per sessie worden maximaal 15 deelnemers toegelaten:

Nieuwe opleidingsdata worden regelmatig toegevoegd.

 

 • Doelgroep: medewerkers van takeldiensten

 • Kostprijs: gratis deelname

 • Locatie: Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) – afdeling Elektromechanica en Telematica - Werkhuis Mechelen - Zemstbaan 78 - 2800 Mechelen (bereikbaar via parking Technopolis)

Na het volgen van de opleiding ontvangt de deelnemer een attest ‘beveiligen van incidenten op de openbare weg’. Dit attest wordt uitgereikt door de aanbestedende overheid.

 

inschrijven voor één van de opleidingsdagen