Zet jij het licht op groen?

Auto’s, fietsers, voetgangers, ... iedereen wil graag snel en veilig naar zijn bestemming. Maar we zijn met steeds meer in het verkeer, en de wegen worden steeds complexer. Slaag jij erin om de lichten zodanig te bedienen dat iedereen veilig en vlot het kruispunt kan verlaten?

veel succes

Toch niet zo simpel als gedacht?

De Vlaamse gewestwegen tellen 1700 kruispunten met verkeerslichten, en nul weggebruikers die graag voor het rood staan. Onze job? Ervoor zorgen dat het verkeer zo vlot mogelijk kan rijden, zonder ongelukken en zonder frustraties aan het stuur. Maar het verkeer is geen statisch gegeven. Daarom sleutelen we voortdurend aan onze lichtenregenling, en gebruiken we moderne technologieën om de verkeersstromen optimaal te beheersen. Een moeilijke job. Maar wél een met veel voldoening.

Slimme lichten

Wist je dat de meeste verkeerslichten op de Vlaamse gewestwegen hun groentijd vanzelf aanpassen als er meer of minder auto’s aankomen?

Openbaar vervoer eerst

Op veel kruispunten sturen aankomende bussen of trams de lichten zodanig bij dat deze zo min mogelijk moeten wachten. Zo beperken we de reistijd voor de meeste mensen.

Blazende kinderen

In tegenstelling tot wat veel driejarigen geloven, heeft hard blazen vanop de achterbank geen effect op de snelheid waarmee een licht van rood naar groen verspringt. Maar we werken eraan!