Werken Jan De Vostunnel (A112) in Antwerpen dag vroeger van start

De sanerings- en renovatiewerken in de Jan De Vostunnel (A112) in Antwerpen zullen in tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd werd een dag eerder starten. Dat betekent dat de tunnelkoker richting Antwerpen al in de nacht van 8 op 9 juli wordt afgesloten. De vroegere start is te wijten aan het slechte weer dat zondag voorspeld wordt en dat niet toelaat tijdelijke markeringen aan te brengen die nodig zijn voor de veilige verkeersafwikkeling rond de werf. Voor de rest blijft de planning van de werf behouden. Hieronder geven we nog een overzicht van de timing van de werken en de verkeerssituatie.

Timing en fasering van de werken

Deze zomer wordt enkel gewerkt in de tunnelkoker richting Antwerpen, volgend jaar is het de beurt aan de koker richting Brussel. We onderscheiden twee types werken: de saneringswerken (asbestverwijdering) en de werken aan de tunneltechnieken (elektromechanische werken).

  • De saneringswerken in de tunnel starten 9 juli en duren tot de week van 14 augustus. Dan wordt de tunnelkoker richting Antwerpen permanent afgesloten.
  • De werken voor de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting starten later in het najaar. Deze werken duren ongeveer twee maanden en zullen louter ’s nachts uitgevoerd worden.

Tunnelkoker richting Antwerpen dicht

De belangrijkste hinder situeert zich tussen 9 juli en 14 augustus. In de nacht van 8 op 9 juli wordt de tunnelkoker richting Antwerpen afgesloten voor het verkeer en dit tot de week van 14 augustus. Voor het verkeer richting Antwerpen zijn verschillende routes voorzien:

  • het verkeer richting Gent en Brugge wordt bovengronds omgeleid via de Jan De Voslei (N186),
  • wie naar Antwerpen-centrum moet, wordt via de Bevrijdingstunnel naar de R1 omgeleid,
  • het lokale verkeer rijdt via de Jan Van Rijswijcklaan (N177),
  • wie grotere afstanden moet afleggen, wordt aangeraden de E19 te nemen.

Verkeer richting Brussel kan steeds door de Jan De Vostunnel blijven rijden. Tijdens de werken aan de elektromechanische uitrusting dit najaar wordt enkel ’s nachts gewerkt. De omleidingen die golden tijdens de saneringswerken, zijn dan ’s nachts van kracht. Overdag zijn beide kokers gewoon open voor verkeer.

Meer informatie

Alle informatie over de werken is steeds terug te vinden op de website van het agentschap: www.wegenenverkeer.be/antwerpenGeïnteresseerden kunnen zich daar ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven tijdens de werken. AWV heeft voor omwonenden en ondernemers in de buurt van de werf ook een bereikbaarheidsadviseur voorzien. Zij kunnen met vragen, bezorgdheden of suggesties over de werf steeds terecht op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen naar 0477 477 476.