Werken aan wegdek ring Turnhout (R13) en brug over kanaal duren langer dan voorzien

Op woensdag 2 augustus startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werkzaamheden aan de Turnhoutse ring (R13) en de brug over het kanaal. Hoewel er al heel wat werk verzet is zullen de werken niet zoals gepland eind september klaar zijn. De werken aan het wegdek van de ring hebben lichte vertraging opgelopen door de weersomstandigheden en ook het plaatsen van nieuwe brugvoegen loopt vertraging op. De einddatum van de werken verschuift hierdoor naar eind oktober, maar in de periode tussen het einde van de werken aan het wegdek en de plaatsing van de brugvoegen zal AWV de weg reeds tijdelijk openstellen voor het verkeer. 

Werken eind oktober afgerond

De werken aan de Turnhoutse ring en de brug over het kanaal zullen niet zoals voorzien klaar zijn tegen het einde van deze maand. Hiervoor zijn twee redenen: de werken aan het wegdek kennen een lichte vertraging door het weer. Hierdoor is de voorziene einddatum verschoven naar 5 oktober. Daarnaast heeft de levering van de brugvoegen vertraging opgelopen. De voegen kunnen pas midden oktober geleverd worden en moeten dan nog geplaatst worden. Daardoor zullen de laatste werken pas eind oktober volledig rond zijn.

Vanaf begin oktober tijdelijke openstelling werf

Om de hinder voor het verkeer en de omliggende woningen en instellingen zoveel mogelijk te beperken wordt de werf zoveel mogelijk opengesteld als er niet gewerkt wordt. De huidige verkeerssituatie blijft behouden tot 5 oktober en niet tot eind september. Dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Als de werf nog vertraagd wordt door het weer kan de openstelling later gebeuren.
 
Als de werken aan het wegdek afgerond zijn zal AWV de weg voorlopig openstellen voor doorgaand verkeer totdat de brugvoegen kunnen geplaatst worden. Het plaatsen van de brugvoegen zal waarschijnlijk midden oktober doorgaan. Deze werken duren ongeveer een week en de ring gaat dan opnieuw even dicht. Tijdens die week geldt opnieuw de huidige verkeerssituatie.