Werken aan viaduct Kiewit starten op 15 februari 2016

Op maandag 15 februari 2016 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de werken aan het viaduct van Kiewit, in de volksmond beter bekend als de ‘Philipsbrug’. Het viaduct wordt vervangen en de zone onder de brug alsook het kruispunt met de Corda site worden grondig heringericht. De werken zullen anderhalf jaar in beslag nemen, maar het autoverkeer op de Kempische Steenweg wordt niet onderbroken. Pas vanaf midden april wordt er verkeershinder verwacht.

Het viaduct van Kiewit (‘Philipsbrug’) werd in de jaren ’60 gebouwd en kende vanaf het begin problemen. Gezien de slechte staat van de brug besliste het Agentschap Wegen en Verkeer het viaduct volledig te vervangen. 

De werken starten op 15 februari 2016. Tijdens de werkzaamheden blijft de Kempische Steenweg (N74) open voor het autoverkeer. Er wordt gewerkt in 4 fasen:

1. Vanaf 15 februari tot half april 2016 wordt een nieuwe voetgangersbrug gebouwd over de spoorweg (kant schoolomgeving), zodat treinreizigers in de toekomst makkelijk van perron kunnen wisselen, zonder over het viaduct te moeten stappen. De trappen aan weerszijden van de brug worden afgebroken. Tegelijkertijd komt er een tijdelijke verkeersbrug aan de kant van de Corda Campus, om het verkeer tijdens de afbraak van het oude viaduct over te leiden. Er zal nauwelijks verkeershinder zijn tijdens deze eerste fase.

2. Half april 2016 wordt de westelijke helft van het viaduct aan de kant van Kindsheid Jesu afgebroken en opnieuw opgebouwd. Vanaf dan treedt het verkeerssysteem ‘tidal flow’ in werking. Hierbij wordt steeds één rijstrook in elke richting voorzien. Een extra rijstrook wordt opengesteld in functie van de verkeersdrukte tijdens de ochtend- of avondspits. ’s Ochtends zijn er dan twee rijstroken richting Hasselt en één richting Zonhoven, ’s avonds geldt dan het omgekeerde regime. Deze fase duurt tot eind oktober 2016. Tijdens Pukkelpop worden de werken gepauzeerd, om de verkeersstroom van en naar het festival zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

3. Zodra de westelijke helft van het viaduct is gerealiseerd, wordt het verkeer over het nieuwe brugdeel geleid en start de vervanging van de oostelijke helft van de brug. Ook tijdens deze werken blijft de ‘tidal flow’ in voege. Tegen de zomer van 2017 zou de nieuwe brug volledig klaar moeten zijn en kan hij in gebruik worden genomen. Vanaf dan zijn er opnieuw twee rijstroken in beide richtingen, met telkens vrijliggende fiets- en voetpaden.

4. Tijdens de vierde fase wordt de omgeving langs en onder het viaduct vernieuwd. De parallelwegen worden heringericht en onder de brug, ter hoogte van het station aan de kant van Hasselt, wordt een rotonde met kiss&ride-strook voorzien. Aan de kant van Zonhoven wordt de parkeerzone heringericht. De rotonde ter hoogte van de Corda Campus wordt omgevormd tot een ovonde om het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen. De Corda Campus blijft tijdens de werken steeds bereikbaar.

Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer tekstkarren tussen Helchteren en Hasselt met actuele reistijden. Zowel de reistijd via de N74 als via de E314-E313 zullen in real-time worden weergegeven om bestuurders de kans te geven de snelste weg te kiezen. 

Vanaf begin maart 2016 tot aan het einde van de derde fase (wanneer het nieuwe viaduct volledig klaar is) zullen de fietsers worden omgeleid via de Walenstraat en de Research Campus. Het station van Kiewit blijft bereikbaar per fiets aan beide kanten van de spoorweg. De scholieren die vanuit Zonhoven komen, kunnen daarenboven een scholenroute volgen. Men fietst dan langs de Europalaan en de Paalsteenstraat tot aan de ingang van de school in de Paalsteenstraat.

Tijdens de werken zal het niet mogelijk zijn om te parkeren onder de brug en langs de parallelwegen. Als alternatief kan men parkeren in de omgeving van de Corda Campus of op het terrein aan de Tulpinstraat tegenover de kerk van Kiewit (70 plaatsen), waar ook een fietsenstalling aanwezig is. Van hieruit kan men ook per bus naar het station van Kiewit. De bushaltes en het treinstation blijven tijdens de werken steeds in gebruik.

 

De totale kostprijs van de herinrichting bedraagt 13 miljoen euro. Meer informatie over de werken krijgt men op www.wegenenverkeer.be/viaductkiewit.