Vernieuwing waterafvoer E19 - tijdelijk minder rijstroken beschikbaar

In de periode van 23 april tot 4 mei gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kolken (waterafvoeren) herstellen langs de middenberm van de E19 ter hoogte van Mechelen. De werken vinden hoofdzakelijk ’s nachts plaats om de hinder voor het verkeer te beperken. Tijdens de werken is de linkerrijstrook plaatselijk afgesloten. De werken situeren zich op de rijrichting van Antwerpen naar Brussel tussen complex Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid
 

Herstelling kolken

Op de E19 tussen de op- en afrittencomplexen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid  zijn de kolken die het regenwater afvoeren aan vernieuwing toe. Zo zijn een aantal roosters van de kolken verzakt of vertonen ze schade door corrosie van het metaal. Eerder dit jaar werden er al 61 kolken hersteld in de zone tussen de Craeybeckx-tunnel en Mechelen-Zuid. Verdere inspectie heeft aangetoond dat er in de zone tussen de op-en afrittencomplexen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid nog eens 25 kolken aan vervanging toe zijn. 
 

Beperkte verkeershinder

Om de kolken te kunnen herstellen wordt plaatselijk de linkerrijstrook van de snelweg ingenomen. Er blijven steeds twee rijstroken beschikbaar voor het verkeer. Er is geen hinder op de op-en afritten van de complexen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.
Deze werken gebeuren ’s avonds en ’s nachts van maandag tot vrijdag (tussen 20.00 en 05.00 uur) en zaterdag tussen 9.00 en 15.00 uur. De werken zullen in totaal ongeveer 2 weken duren.