Vernieuwing waterafvoer E19 - tijdelijk minder rijstroken beschikbaar

In de periode van 18 februari tot 17 maart gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kolken (waterafvoeren) herstellen langs de middenberm van de E19 tussen Antwerpen en Mechelen. De werken vinden hoofdzakelijk ’s nachts plaats om de hinder voor het verkeer te beperken. Tijdens de werken is de linkerrijstrook plaatselijk afgesloten. Het grootste deel van de werken situeert zich op de rijrichting van Antwerpen naar Brussel. 
 

Herstelling kolken

Op de E19 tussen de Craeybeckxtunnel en het op- en afrittencomplex Mechelen-Zuid (nr. 10) zijn de kolken die het regenwater afvoeren aan vernieuwing toe. Zo zijn een aantal roosters van de kolken verzakt of vertonen ze schade door corrosie van het metaal. In totaal worden er langs de middenberm van de snelweg 61 kolken hersteld of volledig vervangen.
 

Beperkte verkeershinder

Om de kolken te kunnen herstellen wordt plaatselijk de linkerrijstrook van de snelweg ingenomen. Op maandag 18 februari worden drie kolken hersteld op de rijrichting naar Antwerpen, tussen de afrit Kontich (nr. 7) en de afrit UZA. Er wordt dan éénmalig overdag gewerkt (tussen 10.00 en 15.00 uur) om de herstellingen te kunnen testen en bijsturen. Er blijven steeds drie rijstroken beschikbaar voor het verkeer. De overige kolken bevinden zich op de rijrichting naar Brussel, tussen de Craeybeckxtunnel en het complex Mechelen-Zuid. Deze werken gebeuren uitsluitend ’s avonds en ’s nachts van maandag tot vrijdag (tussen 20.00 en 05.00 uur). De werken zullen in totaal zo’n vier weken duren.