Veilige fietspaden op Bergensesteenweg (N6) in Halle zijn afgewerkt

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de werken op de Bergensesteenweg (N6) in Halle beëindigd. Sinds januari vernieuwde Wegen en Verkeer de fietspaden, voetpaden en bermen tussen het Bevrijdingsplein en het kruispunt met Prinsenbos. Een investering van 1,4 miljoen euro die zal renderen voor de hele regio. Wegen en Verkeer voerde de werken uit in vier fasen om de hinder voor de omwonenden en het doorgaand verkeer te beperken.

“We hebben hier fors geïnvesteerd in meer comfort en veiligheid voor fietsers”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Hopelijk kunnen we zo nog meer mensen verleiden om voor de fiets te kiezen, ook in het woon-werkverkeer. De werken brachten hinder met zich mee – waar je een schup in de grond steekt, ontstaat nu eenmaal ook een hoopje aarde. Het blijkt nu wel de moeite en het wachten waard”.

Rijweg terug volledig open voor verkeer

De tijdelijke verkeerssituatie die tijdens de werken in voege was, wordt opgeheven. De Bergensesteenweg (N6) is terug in beide richtingen toegankelijk voor het verkeer. De afrit Halle (nr. 22) van de E429 naar de Edingsesteenweg (N7) in de richting van Doornik was al terug open sinds juli. De oprit van de E429 wordt nu terug opengesteld voor mensen die van het Bevrijdingsplein komen en richting Bergen rijden.

Uitvoering in 4 fasen voor minder hinder

Om de hinder voor de omgeving beperkt te houden tijdens de werken, voerde Wegen en Verkeer de werkzaamheden uit in vier fasen. Anton De Coster: “Omdat de Bergensesteenweg een belangrijke verbindingsweg is tussen Halle en Lembeek, was het belangrijk dat de weg gedeeltelijk open kon blijven voor het verkeer en er niet gewerkt werd met één grote werfzone. Door de werken op te splitsen in vier fasen, zijn we hierin geslaagd.”