Vanaf 19 augustus aanpassing fietsoversteek op N382 in Wielsbeke

Vanaf maandag 19 augustus 2019 start in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer de aanpassing van een fietsoversteekplaats langs de N382 in Wielsbeke ter hoogte van de Grote Molstenstraat. De werken zullen vermoedelijk 2 maanden in beslag nemen.

Wat?
De fietsoversteek langs de N382 ter hoogte van de Grote Molstenstraat in Wielsbeke wordt aangepast. Dit is de fietsoversteek ter hoogte van het bedrijf Agristo. Er wordt in het midden van de oversteek een opstelplaats voor fietsers aangelegd. Op die manier kunnen fietsers de drukke gewestweg in twee stappen oversteken. Daarnaast wordt ook de toplaag van de rijweg vernieuwd tussen de fietsoversteekplaats en de rotonde met de Ooigemstraat.
Het bedrijf Agristo is medefinancier aangezien de vraag naar een verbeterde fietsoversteek voortvloeit uit de MOBER die werd uitgevoerd door het bedrijf en uit de duidelijke strategische keuze van Agristo om verder in te zetten op duurzaamheid en op de promotie van het fietsverkeer van en naar de site. Een MOBER (mobiliteitseffectenrapportage) brengt de mobiliteitseffecten van geplande verkeergenererende activiteiten (zoals grote baanwinkels) in kaart. Via een MOBER kan men inschatten of deze projecten in overeenstemming zijn met de draagkracht van de omgeving en of er maatregelen nodig zijn om de (verkeers)leefbaarheid en de bereikbaarheid te garanderen. Uit de MOBER van het bedrijf Agristo blijkt dat het aantal fietsers (woon-werkverkeer) sterk zal toenemen waardoor een aanpassing van de oversteek nodig is.
 
Hinder?
Er zijn 40 werkdagen voorzien wat overeenkomt met ongeveer twee maanden werk.
Het verkeer richting Ingelmunster blijft doorgang behouden op de N382 tijdens de werken. Het verkeer richting Waregem/Wielsbeke moet omrijden via de Vaartstraat en Ooigemstraat.
Fietsers zullen tijdens de werken een dubbelrichtingsfietspad krijgen op de kant van de weg waar niet gewerkt wordt. Er is een fietsoversteek voorzien aan de Verbindingsstraat.