Vanaf 1 juli 2 maanden werken aan R2 - eerste weken ernstige hinder verwacht

Vanaf zaterdag 1 juli start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een grondige vernieuwing van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel. Over een afstand van ongeveer 450 meter wordt de weg in beide richtingen volledig opgebroken en heraangelegd. De voorziene duur van de werken bedraagt ongeveer 2 maanden. Tijdens deze werken zal het verkeer op de rijrichting waar gewerkt wordt slechts over 1 rijstrook doorgang krijgen. AWV en het Verkeerscentrum verwachten vooral in de eerste twee weken ernstige hinder en vragen havenverkeer de R2 te mijden, indien mogelijk alternatieve vervoersvormen te kiezen of  zich zoveel mogelijk buiten de spitstijden te verplaatsen. 

Grondige vernieuwing wegdek

Zowel het wegdek van de R2 als de ondergrond zijn in slechte staat. Dat resulteert in combinatie met het vele zware vervoer in steeds meer putten, scheuren en verzakkingen in het wegdek. Afgelopen jaar moesten er dan ook geregeld dringende herstellingen uitgevoerd worden om deze schade te herstellen, steeds met grote hinder tot gevolg. 
Om het probleem structureel aan te pakken zal AWV het wegdek van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel nu grondig vernieuwen. Het beton wordt helemaal opgebroken, de ondergrond wordt verbeterd en er komt een nieuwe wegopbouw in asfalt. In totaal wordt een strook van ongeveer 450 meter vernieuwd in beide rijrichtingen. Aan het betonnen wegdek dat deel uitmaakt van de tunnelconstructie (en dat zich tot buiten het overkapte deel van de tunnelconstructie uitstrekt) wordt niet geraakt.
Behalve herstellingen op de R2 zullen ook de op- en afritten van het complex Lillo gedeeltelijk vernieuwd worden. Het gaat dan enkel om een nieuw wegdek in asfalt voor de wegvakken die niet aangepakt worden bij de vernieuwing van het complex dat volgend jaar is voorzien. 
Tot slot zal AWV van deze werken ook gebruik maken om elders op de R2 enkele lokale betonherstellingen uit te voeren. Deze werken worden tegelijk met de vernieuwingswerken tussen de Tijsmans- en Liefkenshoektunnel uitgevoerd omdat de bijkomende hinder, gezien de aan de gang zijnde werken, beperkt blijft.

Verkeer over 1 rijstrook

De werken worden uitgevoerd in twee fases. Tijdens de eerste fase wordt de rijweg in de richting van de Tijsmanstunnel aangepakt. In de tweede fase de overkant van de weg.

Fase 1 (1 juli - eind juli 2017)

In juli (fase 1) vervangt AWV het wegdek van de R2 richting de Tijsmanstunnel. Tijdens deze fase blijft verkeer op de R2 richting de Tijsmanstunnel mogelijk, zij het over één versmalde rijstrook. Het verkeer dat van de Scheldelaan de R2 wil oprijden in de richting van de A12 kan dit via de Tijsmanstunnel West waar een tijdelijke oprit toegang zal bieden tot de R2. Het verkeer richting Liefkenshoektunnel wordt over twee versmalde rijstroken geleid. Alle op- en afritten blijven open.

Fase 2 (begin augustus-eind augustus 2017)

In augustus (fase 2) vervangt AWV het wegdek van de R2 richting de Liefkenshoektunnel. Tijdens fase 2 blijft doorgaand verkeer op de R2 richting de Liefkenshoektunnel steeds mogelijk, over één versmalde rijstrook. Het verkeer richting Tijsmanstunnel wordt over twee versmalde rijstroken geleid. De verbindingen tussen de R2 richting Liefkenshoektunnel en de Scheldelaan (N101) worden afgesloten.

Het verkeer van de Scheldelaan (N101) richting de Liefkenshoektunnel kan de R2 oprijden richting Tijsmanstunnel en keren aan het complex Kanaaldok. Het verkeer van de R2 richting de Scheldelaan (N101) ten noorden van complex Lillo volgt vanaf het complex Antwerpen-Haven een omleiding via de A12 en het complex Zandvliet (nr. 11) naar de Scheldelaan (N101). Verkeer dat op de Scheldelaan ten zuiden van het complex-Lillo moet zijn rijdt via het complex Ekeren. De noordelijke op- en afrit van het complex blijven wel toegankelijk voor collectief vervoer (bus- en pendeldiensten). 

Hinder en milderende maatregelen

Het agentschap verwacht dat de werken veel hinder zullen veroorzaken, voornamelijk tijdens de eerste twee weken van juli en zeker gezien de toegenomen verkeersdruk door de werken in de binnenstad. 
Waarom worden de werken dan niet later uitgevoerd?

  • Het wegdek en de ondergrond van de weg zijn in zeer slechte staat. Niets doen zou betekenen dat we de komende maanden en jaren steeds meer noodherstellingen moeten uitvoeren. Deze herstellingen zijn tijdelijke lapmiddelen die bovendien steeds erg veel hinder veroorzaken.
  • Als we wachten tot de werken aan de Leien zijn afgerond, valt de werf op de R2 samen met de werken aan de Oosterweelverbinding, en dat zou veel meer hinder veroorzaken. Als we met andere woorden nu niet werken, moeten we deze werken uitstellen tot na de werken voor de Oosterweelverbinding. Wachten tot na de werken aan de Oosterweelverbinding is echter niet verantwoord gezien de staat van de weg.

Om de hinder te milderen nemen we volgende maatregelen:

  • Deze ingrijpende werken worden op een zo kort mogelijke termijn uitgevoerd. Deze periode is doelbewust beperkt tot een vakantieperiode omdat de impact op het verkeer dan kleiner is. 
  • De werken worden gespreid over twee fasen om verkeer op de R2 altijd in beide richtingen mogelijk te houden.
  • Twee rijstroken blijven beschikbaar in de rijrichting waar niet gewerkt wordt.
  • De aannemer heeft de toelating om 7 dagen op 7 en 24u op 24u te werken om de werken zo snel mogelijk uit te voeren. Concreet zal er in dubbele shiften gewerkt worden, en blijven de weekends voorbehouden als buffer om onvoorziene vertragingen (weer, technische problemen) op te vangen. Gezien de droog- en uithardingstijd van verschillende materialen (voornamelijk het beton) is de tijdswinst door volcontinu te werken verwaarloosbaar.
  • In fase 1 wordt een tijdelijke oprit aangelegd om de afwikkeling op het complex Lillo optimaal te houden.

Alternatieven

Voor wie dat mogelijk is, is het aangeraden de R2 in deze periode zoveel mogelijk te mijden, alternatieve manieren van transport te kiezen, of indien dat niet mogelijk is transport zoveel mogelijk te organiseren  buiten de spitsmomenten
Meer informatie over alternatieve manieren van verplaatsen voor particulieren (collectief vervoer, fiets, carpoolplatform …) of werken (telewerken, spits mijden,…)  kan u vinden op www.bereikbaarwerk.be en www.slimnaarantwerpen.be.
De laatste informatie en meer details over de werken zijn te vinden op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.