Sint-Truidersteenweg (N79), Tongeren: Verplaatsing oversteekplaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal op de Sint-Truidersteenweg (N79) in Tongeren de voetgangersoversteek ter hoogte van de Romeinse Kassei verplaatsen. Dit moet ervoor zorgen dat de scholieren en de andere voetgangers veiliger de Sint-Truidersteenweg kunnen oversteken. 

Op de huidige locatie kruist de oversteekplaats niet alleen het verkeer van de Sint-Truidersteenweg maar ook dat van de Romeinse Kassei en De Schaetzengaarde. Hierdoor moeten voetgangers tijdens de spitsuren tussen de aanschuivende auto’s wandelen. Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties. 

De oversteekbewegingen zorgen daarenboven voor extra wachttijden voor de automobilisten. 

Het agentschap zal het zebrapad nu voor het kruispunt aanleggen als je richting Tongeren Centrum rijdt. 

Dit heeft als voordeel dat voetgangers niet meer tussen de auto's komende van de Romeinse Kassei en De Schaetzengaarde wandelen en dat er ook geen conflict meer is met de auto’s die uit deze straten komen.  

De aannemer zal onder andere de bestaande middengeleider aanpassen, het huidige zebrapad verwijderen en de nieuwe markeringen aanbrengen. 

Het agentschap laat deze werken tijdens de krokusvakantie uitvoeren zodat de hinder beperkt blijft. De aannemer zal buiten de spitsuren 1 rijstrook innemen. Het verkeer op de Sint-Truidersteenweg kan door middel van tijdelijke verkeerslichten beurtelings langs de werfzone rijden. De Romeinse Kassei en De Schaetzengaarde blijven bereikbaar.