Rotselaar: Grondige inspectie Dijlebrug op 8 januari 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) inspecteert op dinsdag 8 januari de brug die deel uitmaakt van de Provinciebaan (N229) waar de rijweg over de Dijle gaat. Na de ochtendspits (9u.) wordt één rijstrook afgesloten en is er beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten. De grondige inspectie duurt een volledige dag.

Automobilisten die vaak over de Provinciebaan (N229) in Rotselaar rijden, maken al enige tijd melding van een “knik” in de rijweg waar de gewestweg over de Dijle gaat. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft al verschillende inspecties gedaan en monitort de staat van de brug door maandelijks de ligging van de brug op te meten. Er zijn geen indicaties die op een voortschrijdende verzakking wijzen, maar de weggebruikers blijven de knik voelen. Om die reden zal AWV de brug op 8 januari 2019 opnieuw uitvoerig inspecteren met een speciale ‘laagwerker’die hiervoor gereserveerd werd. 

De aannemer kan hiermee volledig onder de brug. Experten van AWV kunnen alle kanten van de brug bekijken en hebben daardoor meerdere en precieze meetresultaten voor een grondiger totaalonderzoek.

Lokale verkeershinder op 8 januari 2019

In overleg met de lokale politiezone (BRT) wordt er vanaf 9u ‘s morgens - na de ochtendspits - één rijstrook afgesloten. De inspectie van de brug duurt een volledige dag. Al die tijd geldt er een systeem van beurtelings verkeer en staan er tijdelijke verkeerslichten die het verkeer regelen.

Conclusies i.v.m. resultaten van de metingen en actuele informatie over deze grondige inspectie kunnen weggebruikers en omwonenden vinden op www.wegenenverkeer.be/rotselaar.

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'