Onderhoudswerken in de Leientunnels

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit in Leientunnels in Antwerpen. In de periode van dinsdag 17 februari tot en met  donderdag 19 februari 2015 vinden die plaats in de Blauwetorentunnel, Gasthuistunnel en Van Eycktunnel. Om de hinder voor het verkeer te beperken worden deze onderhoudswerken uitgevoerd tussen 19u. en 6u.

De tunnels zullen hiervoor beurtelings volledig afgesloten worden naargelang de vooruitgang van de werken.

Omleidingen worden voorzien langs de binnenstad.