Nieuwe veiligheidsmaatregelen voor viaduct Gentbrugge

Vanmiddag hebben het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Gent en De Lijn beslist om nieuwe veiligheidsmaatregelen te nemen onder het viaduct van de E17 in Gentbrugge. Deze beslissing kwam er naar aanleiding van een vallend brokstuk van de onderzijde van het viaduct. Concreet betekent dit dat de stelplaats van De Lijn en de P+R-parking onder het viaduct ontruimd worden. Ook voor alle wegen die onder het viaduct lopen, is gekeken welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te garanderen. De afsluitingen blijven de komende weken in voege. 

Veiligheidsmaatregelen 

Op een overleg met AWV, De Lijn, stad Gent en de politie is beslist om de risicozones zo snel mogelijk af te sluiten.Het gaat over de stelplaats van De Lijn, de P+R-parking  en enkele onderdoorgangen voor het verkeer onder het viaduct en parallel met het viaduct. 
 

Stelplaats De Lijn en P+R

De stelplaats van de Lijn wordt zo snel mogelijk ontruimd. Deze grote verhuis kan tijdelijk een beperkte impact hebben op de dienstverlening. 
P+R Gentbrugge (Park and Ride) is ondertussen afgesloten. De P+R Gentbrugge Arsenaal langs de Brusselsesteenweg doet dienst als alternatief. Meer info over de Gentse P-R's vindt u op de website van de stad Gent. 
 

Wegen onder en langs het viaduct

Het merendeel van de wegen onder het viaduct kunnen open blijven, omdat ze niet of maar deels onder een pijler van het viaduct lopen. Het is net aan de pijlers dat de meeste schade zich bevindt. Deze maatregelen gaan de komende dagen in voege: 

  • De Brusselsesteenweg blijft open voor auto- en tramverkeer. Voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke beschermende constructie. Begin volgend jaar komen hier netten, zodat fietsers en voetgangers vanaf dan terug hun normale weg kunnen volgen. 
  • Het fiets- en voetpad langs de Land van Rodelaan richting de Gentbrugse Meersen wordt afgesloten. Voetgangers kunnen gebruik maken van het voetpad langs de andere zijde van de Land Van Rodelaan. Fietsers richting Gentbrugse Meersen zullen omgeleid worden. Autoverkeer blijft in beide richtingen mogelijk.
  • De Braemkasteelstraat blijft open voor alle weggebruikers.
  • De onderdoorgang voor fietsers in het verlengde van de Jozef Wauterstraat blijft open. 
  • De onderdoorgang aan de H. Pirennelaan gaat in beide richtingen dicht voor autoverkeer. De zone voor fietsers en voetgangers blijft in gebruik, want deze werd eerder beveiligd met netten. 
  • De onderdoorgang aan de Van Swedenlaan blijft open voor alle weggebruikers, maar wordt lokaal versmald.
  • Van de fiets- en voetpaden naar de Gentbrugse Meersen blijft één van de onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers open. 

In januari en februari wordt het viaduct grondig geïnspecteerd. Het agentschap zal zich op de inspectie baseren om nieuwe maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld extra netten installeren, zodat een aantal afgesloten zones opnieuw vrijgegeven kunnen worden.

Grondige sanering in 2020 en 2021

In 2020 en 2021 ondergaat het 1.6 km lange viaduct van Gentbrugge een grondige sanering. Aan de bovenkant van het viaduct wordt het wegdek, de voegen en de waterdichting aangepakt. Aan de onderzijde van het viaduct zal alle betonschade hersteld worden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het studiewerk om de sanering voor te bereiden, volgende jaar wordt dit werk aanbesteed en per weghelft in 2020 en 2021 uitgevoerd.