Nieuwe toplaag voor N318 Nieuwpoortsesteenweg Oostende-Middelkerke

Vanaf maandag 16 oktober krijgt de N318 Nieuwpoortsesteenweg een nieuwe toplaag vanaf de bebouwde kom van Raversijde (Oostende) tot aan de rotonde aan het winkelcomplex in Middelkerke. Indien de weersomstandigheden het toelaten zullen de werken tegen vrijdagavond 20 oktober afgerond zijn. 

De werken worden uitgevoerd in 2 fases waarbij eerst de rijrichting Middelkerke wordt aangepakt en daarna de rijrichting Oostende. Tijdens de werken blijft verkeer in beide richtingen mogelijk met behulp van driekleurige lichten die per fase zullen verplaatst worden.