N80, Sint-Truiden: Wijziging planning van verlenging afslagstroken

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert momenteel aanpassingen uit aan 4 kruispunten op de N80 in Sint-Truiden. Aan de verkeerslichten worden 7 afslagstroken verlengd, om zo de doorstroming en verkeersveiligheid op de gewestweg te verbeteren. Omwille van logistieke omstandigheden zal het agentschap de planning van de werkzaamheden aanpassen zodat de werken ten laatste eind augustus en dus tijdens de verkeersluwe vakantie klaar geraken.  

Door onvoorziene omstandigheden kan de aannemer pas vanaf 20 augustus betonwerken uitvoeren. Om de werkzaamheden toch verder te kunnen laten gaan, zal hij in de loop van de volgende dagen eerst op alle kruispunten de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren en fundering plaatsen. Op 20 augustus start de aannemer vervolgens met de plaatsing van de betonnen kantstroken. Vanaf 22 augustus volgen de laatste asfaltwerken. 

Op de afslagstroken waar gewerkt wordt, blijft telkens een verkorte afslagstrook beschikbaar. Om de doorgang naar het centrum te vrijwaren, zal de aannemer nooit tegelijkertijd t.h.v. de Rellestraat en de Hasseltsesteenweg (N722) of de Luikersteenweg (N3e) en de Tongersesteenweg (N79) werken. Omdat deze werkzaamheden sterk weersafhankelijk zijn, is het niet mogelijk om de exacte timing per kruispunt mee te geven. 


Om de hinder te beperken, wordt enkel buiten de spitsuren gewerkt (tussen 9.00 uur en 15.30 uur). Tijdens de werken wordt de linkerrijstrook plaatselijk ingenomen. Verkeer kan steeds over de rechterrijstrook blijven rijden. Links afslaan blijft ook telkens mogelijk. Buiten de werkuren worden beide rijstroken terug opengesteld voor verkeer.