Indienstname verkeerslichten aan Pontbeeklaan (N9) in Asse: minder file, meer leefbaarheid

Vanaf 21 december komt het spitsverkeer dat de Brusselse binnenring (R0 richting luchthaven/Luik/Namen) verlaat via afrit Zellik (nr.10) een verkeerslicht tegen voor het de rotonde aan de Pontbeeklaan (N9) oprijdt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelt er een verkeerslichteninstallatie in dienst die het “oneigenlijk gebruik” van afrit 10 drastisch vermindert, zo blijkt uit een proefopstelling uit 2016. Met deze maatregel vermindert het fileleed op de Pontbeeklaan en wordt de leefbaarheid in Zellik verhoogt.

Installatiewerken verkeerslichten afgerond

De afgelopen weken installeerde het Agentschap Wegen en Verkeer de verkeerslichten op de rotonde aan de Pontbeeklaan. Na het inslijpen van de detectielus ter hoogte van afrit Zellik (nr. 10) werd de verkeersregelaar geplaatst en de nieuwe verkeerslichteninstallatie getest. Na enkele succesvolle testen, werden op 21 december de verkeerslichten definitief in dienst genomen.

Verkeerslichten gaan oneigenlijk gebruik van afrit en oprit Zellik (nr. 10) tegen

Afrit 10 van de binnenring te Zellik wordt reeds jaren door vele bestuurders oneigenlijk gebruikt. Men verlaat via deze afrit de binnenring om vervolgens via de rotonde onmiddellijk opnieuw de binnenring richting Jette op te rijden. Dit alles om bij druk verkeer enkele honderden meters te winnen (of althans deze perceptie te hebben gezien men blijft 'rijden'). Deze beweging veroorzaakt op de gewestweg N9 (Pontbeek) groot fileleed en zorgt zelfs voor overlast in het centrum van Zellik. Met het plaatsen van verkeerslichten ontmoedigt AWV dit oneigenlijk gebruik. De verkeersstroom naar de rotonde krijgt nu immers afwisselend een oranje knipperlicht en een rood licht.

Succesvol proefproject in 2016

Het definitief plaatsen van de verkeerslichteninstallatie is een positief gevolg van een proefopstelling in 2016. Het Agentschap Wegen en Verkeer lanceerde toen samen met het gemeentebestuur Asse en Politiezone AMOW een proefproject om na te gaan wat de invloed van een verkeerslicht ter hoogte van de splitsing Asse/Zellik (rotonde) op het “oneigenlijk gebruik” van afrit 10 zou zijn. Uit de resultaten bleek dat er heel wat minder verkeer gebruik maakte van de af- en oprit om file te omzeilen en dat de doorstroming op de Pontbeeklaan vlotter verliep.

Minder file, meer leefbaarheid

De maatregel zal het fileprobleem op de Pontbeeklaan en de leefbaarheid van Zellik, dat sowieso al kreunt onder de verkeersdrukte, sterk verbeteren.

 

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'