Grote Baan (N715), Houthalen: Aanpassing verkeerslichten

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de verkeerslichtenregeling van drie kruispunten op de Grote Baan in Houthalen aanpassen. Deze aanpassingen zijn een nieuwe stap om de doorstroming op deze verbinding vlotter te laten verlopen in afwachting van de Noord-Zuidverbinding. 

Door middel van extra tellussen zullen de verkeerslichten op de kruispunten van de Grote Baan met de Herebaan en de Koolmijnlaan beter kunnen reageren op de hoeveelheid verkeer die zich aanbiedt. De verkeerslichten op het kruispunt met de Dorpsstraat  zal het agentschap vervolgens afstellen op de bovenstaande lichten. Ter hoogte van de Koolmijnlaan bekijkt het agentschap momenteel ook de verlenging van de afslagstrook voor het verkeer komende van Hasselt, richting Centrum-Zuid.  

Deze relatief kleine en snel realiseerbare ingrepen (quick wins) zorgen voor een beperkte tijdswinst en leveren dus ook economische winst op voor de regio. 

Dinsdag 25 en woensdag 26 april zal AWV op de kruispunten van de Grote Baan met de Dorpsstraat, de Herebaan en de Koolmijnlaan buiten de spitsuren metingen uitvoeren om de toestand en de werking van de installaties volledig in kaart te brengen. Hiertoe zullen de verkeerslichten telkens uitgeschakeld worden en zal politie het verkeer in goede banen leiden. Voorafgaand zal de aannemer reeds enkele voorbereidingen treffen zonder hinder voor het verkeer. 

Aan de hand van de resultaten, zal de verdere planning uitgewerkt worden. Zodra deze bekend is, zal het agentschap hierover communiceren via de pers en de webpagina www.wegenenverkeer.be/N715Verkeerslichten. Daarop kunnen geïnteresseerden zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden.