Ernstige hinder verwacht bij onderhoud brug E314 in Winksele (Herent)

Zoals eerder aangekondigd, start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op zondag 1 juni om 6u ’s ochtends met onderhoudswerken op de E314 in Winksele (Herent). Omdat het verkeer vanaf dan in de werfzone (het viaduct van Winksele) op versmalde rijstroken zal moeten rijden, verwacht het Vlaams Verkeerscentrum aanzienlijke hinder vanaf de ochtendspits van maandagochtend. De werken zullen duren tot en met 31 augustus. AWV raadt weggebruikers aan om rekening te houden met extra wachttijden (bovenop de structurele files die iedere werkdag op de E314 staan) en om zich te informeren voor vertrek. Vanaf vrijdag 30 mei (22u) zal er ook gewerkt worden op het verkeersknooppunt van de E40 en de E314: daar zal AWV de lus asfalteren van het verkeer dat vanuit Luik komt en via de E314 naar Lummen wil rijden.

Werken op bovenkant brug pas mogelijk na onderhoud van onderkant

In het kader van de jaarlijkse zomerwerven wordt dit jaar opnieuw een deel van de E314 onder handen genomen. Het gaat concreet over de bovenkant van de ‘onderbrug’ van de E314 in Winksele: dat is de locatie waar de Brusselsesteenweg (N2) onder de E314 door loopt. In 2013 werd de onderkant van die brug vernieuwd, dit jaar is het de beurt aan de bovenkant. Omdat de onderkant van de brug vernieuwd moest worden voor op de bovenkant gewerkt kon worden, heeft AWV er bewust voor gekozen om deze werken over twee jaar te spreiden.

’s Ochtends en ’s avonds langere wachtrijen tussen Heverlee en Lummen

Tijdens de werken zal het verkeer gebruik kunnen blijven maken van twee versmalde rijstroken in elke rijrichting (2x2 rijstroken). Dit betekent dat de volledige capaciteit van de weg behouden blijft. Toch verwacht het Vlaams Verkeerscentrum aanzienlijke hinder. De verkeerssituatie ter hoogte van de werfzone zal immers anders zijn dan normaal: één brughelft zal telkens afgesloten zijn en het verkeer dat normaal gezien die kant gebruikt zal naar de andere kant van de brug geleid worden. Deze wijziging in de verkeerssituatie zal hoogstwaarschijnlijk voor vertragingen zorgen, vooral tijdens de ochtendspits.

Snelheidsbeperking van 50km/u

Omdat tijdens de werken de rijstroken versmald zullen zijn, neemt AWV de nodige veiligheidsmaatregelen om zowel de weggebruikers als de arbeiders te beschermen. Signalisatie zal automobilisten waarschuwen voor de werfsituatie en de snelheidsbeperking. AWV zal weggebruikers vragen om voldoende afstand te houden en de snelheidsbeperking van 50 km/u te respecteren.

Verschillende fasen

De werken gebeuren in twee grote fasen: Eerst wordt gewerkt op de E314 rijrichting Lummen. Half juli wordt de werf gewisseld en wordt er rijrichting Brussel gewerkt. De weg blijft wel steeds in beide rijrichtingen geopend, steeds op 2 versmalde rijstroken per rijrichting.

Verkeersknooppunt Heverlee (E40 en E314): lus Luik naar Lummen

Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt tijdens het weekend van 31 mei en 1 juni de lus voor het verkeer van Luik naar Lummen geasfalteerd. Tijdens die werken wordt een omleiding voorzien via het op- en afrittencomplex van Bertem. De werken starten reeds op vrijdag 30 mei omstreeks 22u. De uitrit van het Texaco-tankstation in Heverlee wordt dat weekend ook geasfalteerd meegenomen. Het servicestation blijft het hele weekend wel bereikbaar. Om het servicestation te verlaten, zullen de klanten een omleidingsroute moeten volgen.