Eiken ruimen plaats voor lindebomen bij vernieuwing Lodewijk De Konincklaan (N14) in Hoogstraten

Tijdens de laatste week van juli zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele Amerikaanse eiken rooien langs de Lodewijk De Konincklaan (N14) in Hoogstraten. Het gaat om voorbereidende werken in het kader van vernieuwingswerken die komend najaar gepland zijn aan de bermen en de goten van de gewestweg. Die werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken duren. De gerooide eiken zullen volgend voorjaar vervangen worden door lindebomen.

 

Vernieuwing bermen en goten
Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt dit najaar de goten en bermen van een gedeelte van de Lodewijk De Konincklaan (N14) in Hoogstraten. Dit vanaf het kruispunt met de Sint-Lenaertseweg (N115) richting Rijkevorsel, over een afstand van ongeveer 400 meter, aan beide zijden van de weg. De verouderde goten langs het fietspad worden vervangen en het fietspad wordt op enkele plekken hersteld. Dat moet het fietsen aangenamer maken. Daarnaast worden alle inritten op het openbaar domein uniform heraangelegd en maken de verharde stroken langs de weg plaats voor een nieuwe groenberm. Zo wordt het straatbeeld van deze invalsweg naar Hoogstraten ook mooi opgewaardeerd.
 
Nieuwe groenberm met lindebomen
De zeven uitheemse Amerikaanse eiken in de werkzone worden volgende week gerooid.  Ze worden in de nieuwe groenberm vervangen door 30 inheemse lindebomen. De aanplanting van de bermen volgt waarschijnlijk volgend voorjaar, tijdens het volgende plantseizoen.
 
Zes weken werken in najaar
De vernieuwingswerken aan de bermen en de goten zijn momenteel voorzien in september en oktober. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken in beslag nemen. Meer info over de uitvoering van de werken en de eventuele hinder voor het verkeer volgt later.