E313: Aanleg spitsstroken en renovatie wegdek tussen Beringen en Lummen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts  investeert 18 miljoen euro in vlotter en veiliger verkeer op en rond het Klaverblad in Lummen. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de loop van de volgende maanden de eerste Limburgse spitsstroken aanleggen tussen de verkeerswisselaar en het op- en afrittencomplex 26 ‘Beringen’. Tegelijkertijd zal het ook een aantal in- en uitvoegstroken op de verkeerswisselaar zelf aanpassen. Met deze maatregelen wil de Vlaamse Overheid de doorstroming op en rond de verkeerswisselaar verbeteren en komt er een einde aan het lange wachten op een broodnodige verbetering die o.a. door de verschillende werkgeversorganisaties en heel wat andere weggebruikers gevraagd werd. 

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts: “Vlaanderen investeert hier 18 miljoen euro in vlotter en veiliger verkeer. De verkeerssituatie moet voelbaar verbeteren dankzij de aanleg van 2 spitsstroken en een aantal quick-wins, zoals hermarkeringen. Zo versterken we een belangrijk knooppunt van de Vlaamse wegen, want de verkeerswisselaar in Lummen is een draaischijf voor veel verkeer. We mikken op tijdswinst voor de weggebruikers én economische winst door minder file”. 

In de loop van de volgende weken zullen het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer een aantal voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, zoals het plaatsen van funderingen voor nieuwe portieken en het maken van doorsteken in de middenberm. Deze werkzaamheden zullen weinig of geen hinder veroorzaken voor de weggebruikers. De eigenlijke herinrichting start op maandag 9 april en zal in 3 grote fases verlopen. 

Fase 1

Vanaf maandag 9 april zal de aannemer eerst de in- en uitvoegstroken van en naar Antwerpen, Leuven en Hasselt verlengen en aanpassen zodat deze weefbewegingen in de toekomst vlotter en veiliger kunnen verlopen. Enkel aan de zijde van Genk zijn er tijdens dit project geen aanpassingen gepland omdat die al uitgevoerd zijn of nog zullen gebeuren in het kader van de verhoging van de kanaalbrug in Heusden-Zolder. 
Tegelijkertijd zal de aannemer nog een aantal voorbereidende werken uitvoeren om de verkeershinder tijdens de volgende fases zo sterk mogelijk te beperken. 

Omdat het Agentschap deze werkzaamheden ‘s nachts laat uitvoeren, zal het verkeer weinig of geen hinder ondervinden. 

Fase 2 

In mei start vervolgens de renovatie van de E313 richting Antwerpen. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex 26 “Beringen” zal de aannemer over een lengte van 1.25 km de rijweg volledig opbreken en heraanleggen. Tegelijkertijd zal hij ook de spitsstrook en pechhavens aanleggen. 

Gedurende deze fase kan het verkeer door middel van doorsteken in de middenberm in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken blijven rijden. Op het complex “Beringen” wordt de afrit binnen de werkzone tijdens de volledige fase afgesloten. Deze weggebruikers zullen een omleiding kunnen volgen. De overige op- en afritten blijven open. 

Fase 3

Aansluitend start de herinrichting van de E313 richting Luik tussen het op- en afrittencomplex en de verkeerswisselaar. Over een zone van ongeveer 3 km zal de aannemer de rijweg opbreken, verbreden en vernieuwen en tegelijkertijd de spitsstrook en pechhavens aanleggen. Gedurende deze fase zal de aannemer ook nog de uitvoegstroken van het verkeer komende van Leuven en Genk richting Antwerpen aanpassen. 

Op de snelweg kan het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken blijven rijden. Tijdens de volledige fase zal het agentschap op het complex “Beringen” de opricht richting Luik afsluiten en een omleiding voorzien. De overige op- en afritten blijven open. De aanpassingen van de uitvoegstroken op de verkeerswisselaar zullen ‘s nachts gebeuren en weinig of geen verkeershinder veroorzaken.  

Einde werken

Als alles volgens plan verloopt, zouden de werkzaamheden eind augustus volledig klaar moeten zijn. 

Vlaams minister Ben Weyts: “Waar een schup in de grond gaat, ontstaat een hoop aarde én een hoop hinder. Maar we beperken die hinder voor de weggebruikers wel sterk door de aanleg van de spitsstroken te combineren met de renovatie van een gedeelte van de E313. Bovendien faseren we de werken: ze worden in 3 delen én deels ‘s nachts uitgevoerd zodat het verkeer zo weinig mogelijk hinder ondervindt.” 

Bijkomende informatie en nieuwsbrief

In de aanloop naar en tijdens de werkzaamheden zal het Agentschap Wegen en Verkeer opnieuw communiceren over de fasering en de bijhorende verkeershinder. Geïnteresseerden kunnen zich op de webpagina www.wegenenverkeer.be/E313SpitsstrokenLummen o.a. inschrijven op de nieuwsbrief en het grondplan bekijken.