Dringende herstellingswerken op de N034 Dr. Eduard Moureauxlaan te Oostende.

Op de N034 Dr. Eduard Moreauxlaan wordt in opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer van maandag 22 mei tot en met woensdag 24 mei 2017 een dringende herstelling uitgevoerd aan de rijweg richting Oostende (ter hoogte van Sportcentrum De Spuikom).  Op korte termijn ontwikkelde zich daar een verzakking. In samenspraak met de onderhoudsaannemer wordt de weg op heel korte tijd hersteld.  Er wordt verwacht dat de werken op de spitsmomenten enige vertraging tot gevolg kunnen hebben. Gelieve hiermee rekening te houden als u hier moet passeren.

Omdat de N034 een van de drukste invalswegen is naar Oostende, worden volgende verkeersmaatregelen genomen:

Richting Oostende :
Tussen de Voorhavenlaan en de Spuikom wordt het rijvak richting Oostende volledig afgesloten.  Op het kruispunt met de Voorhavenlaan wordt alle verkeer tegenrichting begeleid naar de andere kant van de middenberm. Verkeer uit de Voorhavenlaan dient dezelfde weg te volgen.  Ter hoogte van de Spuikom wordt de middenberm geopend zodat het verkeer terug op het juiste rijvak kan.

Richting Bredene :
Vanaf de Spuikom wordt het verkeer naar Bredene op één rijstrook teruggebracht tot aan de Voorhavenlaan.  Indien mogelijk wordt de afslagstrook naar de wijk Opex behouden.
Beide rijrichtingen worden gescheiden van elkaar door bakens en een snelheidsbeperking van 50 km/h wordt opgelegd.