Boortmeerbeek: Verbreden bochten Kallebeekstraat en Heihoekweg met de Leuvensesteenweg (N26)

Het Agentschap Wegen en Verkeer start tussen 15 en 20 mei met de aanpassing van de bochten van de Kallebeekstraat en de Heihoekweg met de gewestweg Leuven-Mechelen (N26). Voor vrachtwagens en personenwagens met een aanhanger is het vandaag moeilijk indraaien op beide straten die aansluiten op de Leuvensesteenweg. Daarom verbreedt het Agentschap Wegen en Verkeer de bochten van beide gemeentewegen die aansluiten met de gewestweg N26. Na de aanpassingen van de bochten wordt de aansluiting ook opnieuw geasfalteerd en wordt er nieuwe markering geplaatst. Elke uitvoering neemt ongeveer 5 dagen in beslag. Beide straten worden gedeeltelijk (Kallebeekstraat) of volledig (Heihoekweg) afgesloten ter hoogte van de aansluiting met de N26. Wegen en Verkeer verwacht hier een tiental dagen aanzienlijke verkeershinder voor doorgaand en lokaal verkeer.

Hinder en omleiding: Kallebeekstraat open via versmalde rijstroken, Heihoekweg afgesloten

  • Tijdens de werken aan de Kallebeekstraat kan het verkeer via versmalde rijstroken en snelheidsbeperking doorrijden. Enkel tijdens de asfalteringswerken wordt het kruispunt Leuvensesteenweg  met Kallebeekstraat afgesloten en geldt er een omleiding voor het verkeer komende van de Kallebeekstraat richting Leuvensesteenweg via de Heikestraat en Audenhovenlaan.

  • Omdat de Heihoekweg te smal is om tijdens de werken het verkeer veilig door te laten, wordt deze straat volledig afgesloten en geldt de omleiding via de Stationsstraat en de Kwaenijkstraat tijdens de volledig duur van de werken.

  • Asfalt moet een tijdje afkoelen. Daardoor is het mogelijk dat bepaalde woningen tijdelijk met de wagen moeilijk bereikbaar zijn.

Voor recente informatie over dit project kan je terecht op de AWV-website,  www.wegenenverkeer.be/boortmeerbeek.